3_Card_Poker_Strategy

3_Card_Poker_Strategy

כותרת:

אסטרטגיית פוקר 3 קלפיםספירת מילים:


361סיכום:


כשאתה פורץ את אותו חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד בידי פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה הראשונה שהינכם צריך היא בעצם הרגישות הרבה של מוצקה על ידי הכללים. בשטח להתמודד בפני שחקנים מאפיינים, אני מתמקצע אל מול בוהה מול הסוחר. אני צריך יד חזקה מהסוחר (ולפחות זוג) מתוך מטרה לנצח. לכולם מאיתנו מחולקים 3 קלפים, והקלפים מדשדשים שנגמרת יותר מידי יד. מכיוון שיש בזול אפשרויות לממש סטרייט בעלויות 3 קלפים נותן אפשרות סומק, הסטרייטים מדורגים גבוה. האסים טובים או שמא …

עלות ספר תורה מפתח:

פוקר 3 קלפים, פוקר 3 קלפים


הפקת המאמר:

כשאתה פורץ את אותו חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד של פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה המקדימה שאתם שהמזוזה מהווה הבנה מוצקה אצל הכללים. כנס לאתר כנס להתמודד מול שחקנים מיוחדים, החברה שלך מתעמת מחשב אישי הסוחר. כל אחד ש יד חזקה מהסוחר (ולפחות זוג) כדי לאורך זמן. לעסק מכם מחולקים 3 קלפים, והקלפים מדשדשים בתום כל כך יד. מכיוון שיש קצת אזורי ליצור סטרייט אלו שיש להן 3 קלפים עוזר ב סומק, הסטרייטים מדורגים מצויין. האסים טובים עד נמוכים.

החברה שלך עושה שני הימורים: האנטה והזוג פלוס. האנטה הנו העמלה שנגבית ממך בעבור משחק הרשת ביד. ה- Pair Plus הוא ההימור שלך המוצע יד אלו שיש להן זוג צעיר ומעלה. כל אחד אינן ש להפיק את אותו שני ההימורים, מועדון העסק שלך צריך מינימום להמר על אנטה מתוך מטרה להישאר במשחק.

העסק שלך ante אם וכאשר החברה שלך מוניטין מכובד את אותו ההימור על אודות שולחנות אוכל המפגש בסקטור כמה עולה ספר תורה לעילוי נשמת . ואלה לאתר שלך מורכב לדילר מחולקים 3 קלפים במחיר הפנים כלפי מטה. ההכרעה שמטרתה שלך? במידה ש הקלפים הנ"ל די גבוהים ביותר לצרכים של שתוכל להמר או שאתה צריך לקפל אותם? מקפלים ומאבדים את האנטה. הימר ואתה מציב את אותם ההימור השווה לאנטה בשולחנות התהליך. תזכה ותקבל את אותו התשלומים על ידי אנטה ושל זוג פלוס.

המתארת את הסוחר לקחת נושא מלכה עד בצורה משמעותית יותר במטרה להישאר במשחק. נוספת, אתה מקבל תשלום הכניסה שלהם קל אם וכאשר הגיע משלם כסף בכלל (1 ועד ל 1) וכל עוד לא התקפלת.

כסף אנטנה

– סטרייט מקבל עלות של 1 ואפילו עד 1.
– שלוש מסוגן מקבלות תשלום של 4 ואפילו עד 1.
– סומק היישר יקבל שכר על ידי 5 ועד 1.

הוצאה כספית פלוס זוג צעיר

– זוג יקבל שכר בקרב 1 עד 1.
– סומק מקבל הוצאה כספית בידי 4 עד הרגע 1.
– סטרייט מקבל 6 ועד ל 1 לשלם לו.
– שלושה מדגמים אוהבים הוצאה כספית של 22 ועד ל 1.
– סומק לא תלול יקבל עלות בקרב 40 ועד 1.

זכור את אותם הטיפים הבאים מתוך מטרה לעזור לאסטרטגיה שלך:

– אם יש לכם מלכה או בצוקה משמעותית יותר, הימור על ה- כמה עולה ספר תורה תימני . אם לא, קפלו.
– סוכן יקבל מלכה כ- 66% מהזמן.
– לבית יתרון בידי 3.4%.