Applied_of_kineziologiya_-_diagnostics_is_treatment_the_health

Applied_of_kineziologiya_-_diagnostics_is_treatment_the_health


שנעשה בקרב קינזיולוגיה – אבחון הוא תחזוקה בבריאות


444

סיכום:
מתבצע בקינזיולוגיה – דרך שחזור הבריאות
__________________________________________
יוג’ניה סרושטן


מילות מפתח:

kineziologiya, מיושם בידי kineziologiya, אחזקה, השיטות הטיפול האחרון, קישור השדרה, היפרטוניה, מחלה, רפואה, מצבם


חברת המאמר:

האורגניזם האנושי יוכל להפחתה אוטומטית ולריפוי עצמי. לאחר מכן מאיזו סיבה אלו מאז ומעולם חולה?

מכיוון שכולל את אותה תהליכי ההורדה האוטומטית והריפוי העצמי, סיפוק חשוב מהתנאים שצוינו:
מוצלח להשיב בניית מהקולטנים, הממוקם על העור שלנו (קולטנים חיצוניים) וממוקם המתארת את האיברים הפנימיים, פריט נוסף הדם, המפרקים (קולטנים פנימיים);
להעביר במהירות הבזק רק את המידע שהושג למרכזי הבקרה על ידי ערכת העצבים;
על ניכר בקרה להשיב כראוי ולשלוח סדר בפרק זמן קצר לשרירי השלד ולמערכות אחרות;
לפקודה המתקבלת, בדיוק ערכה ל השרירים, אך מוצרי צריכה אחרות בקרב אורגניזם (נשימה, פריט נוסף דם, אנדוקרינית) חייבות לענות במהירות הבזק ובצורה מייצרת.
קניית ספר תורה שיש להן OTSUSTVII בידי תנאים מסוג זה, הדבר שנוהל הטיפול האמיתי, זה:
או שזה יתפס והיה אם שגוי על ידי קולטנים.
או שהוא נשא אם שגוי למרכזי הבקרה על ידי רשת העצבים.
מחיר ספר תורה גם שהדבר אינם מתאים הינם יגיבו בידי מערכות נוספות.
האם כך מידי המחלות צצות כתוצאה מהפרעה במערכת העצבים.

לדוגמה:
מחלה מדבקת – כל סיבה בזיהום. מחיר ספר תורה לא כולו זה, השאיפה לתופעה זו שהזיהום אינן זוהה בפרק זמן מהיר ובזמן הראוי הוסר.
פגיעה – תוצאה אצל ירידה. זה הזמן אינן לחלוטין בדרך זו, הסיבה לתופעה שהמידע בדבר הירידה המתעוררת הן לא הצליח במהירות הבזק ולתקן להגיע למערכת העצבים, ומי הכי מתאים לא הספיק להוריד את ארגונים השרירים הספציפיות ולהתקבץ.
נטיית הגוף, הרמת הכובד – שום סיבה לקרע הדיסק. זה אינם לחלוטין על ידי זה, דבר שבשגרה הוא שיש להן הגשמתה בקרב עבודה זאת אינם הפחתת שרירי הגב (או מתח לדלת באופן שגוי הגיע יוכרז בידי קולטנים, אם של נשא במידה שגוי למרכזי השליטה בקרב ​​מערכת העצבים, או גם אם וכאשר שגוי לאות שהם הגיבו שריר) השתכלל היטב.
ממצבים אלה מיושמים אצל קינזיולוגיה – טכנולוגיה הויזואלית להחזרת ההחלטה הרצויה בקרב מערך העצבים.

מכיוון שיש לו אפשרות להעריך אחר סיטואציה הרכיב ההיקפי בקרב מערכת מיגון העצבים (ריגוש של רפלקס למתח על ידי שריר השלד הנפרד) ולחשוף ולהסיר את הסיבות לכישלון התגובה על ידי ערכת מיגון העצבים לגירוי.

מתבצע של קינזיולוגיה – דרך הפעלת התהליכים להפחתה אוטומטית ולשיקום בריפוי באופן עצמאי.

מכיוון שבתנאים לחפש עבודה ברור בידי ערכת מיגון העצבים אורגניזם עלול לתת תשובה במהירות הבזק לגירוי בקרב קולטנים ולשלוח ארגון לשרירי השלד ולמערכות נוספות (נשימה, פריט נוסף דם, ספר תורה אשכנזי מחיר ).

מתבצע אצל קינזיולוגיה – טכנולוגיה הויזואלית להחזרת הבריאות בשיטת הקצרה ביותר.

מכיוון שיש אפשרות לאמוד כל כך תעסוקה בדבר האורגניזם ממצב המשוב הביולוגי עם האורגניזם