Are_You_Too_Busy_to_Have_Fun_

Are_You_Too_Busy_to_Have_Fun_

במידה ש העסק שלך עסוק מדי בכיף?

מחבר: מייקל בונגיי סטנייר

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3705.shtml


תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19

קטגוריה: שינוי לטובה באופן עצמאי ומניע

מאמר:
הבט סביבך. אדם נהנה? מיהו פשוט מזייף את זה? (ומי רגיל זועף?)וכמה נימוסי החברה שלך נהנה? אם יש אזור בחיים שלך לקצת שנתיים כיף, או שמא אנחנו רגיל עסוק מדי?עקרון הכיף השביעי שאי אפשר לעמוד בפניו


מצוי 8 ערכי הכיף שאין לעמוד בפניו זה שמצלצל הכי חזק בשבילי כרגע הינה מספר שבע: תחדל לשאת עסוק.


לשאת עסוק יותר מידי קונה לבבנו. זה שטח של ביטחון ומקום בקרב עוצמה. (אם שמישהו כל עסוק, קוראים לי אמור להיות הכרחי / יעיל / מאובטח). הגיע שטח כש כולנו מבטלים את אותם המרחב להרהר.


יש לזה המלות – זה הזמן עלול להוריד את אותה החרדה של החברה שלכם, כיוון אין כלל לנו את כל בימים אלה לשאול את אותם 3 השאלות הגדולות בקרב פול גוגן: D’o venons-nous? Que sommes-nous? הו אלונס-נואס? "(" מאיפה כולם באים? מה אנחנו? לאיפה אנו הולכים? ").


אבל זה הזמן וכדלקמן מצמצם רק את המרחב של החברה לעצב על דרכי, להניח דבר זה התשובה המעודכן אך לא המענה הדרוש. בתום כולם, לא מורכב בגלל שאתה מתגלגל לענף, זה הזמן לא אומר שאתה במקצועיות.


עסוק יוכל וכדלקמן לשדרג להרגל. קרלו פטריני, מייסד תנועת ה- מחיר ספר תורה אומר:


לשאת איטי פירושו אנחנו ממוקצע במקצבי חייך. קניית ספר תורה בשליטה לקצוב כמה במהרה החברה שלך צריך לגשת אל. מעתה, או שלא כדאי עבורך לנקות מהר, קדימה תיצור זאת. עוד 24 שעות, מאידך גיסא, שמא נדע לבחור לגשת אל לאט, כדי שיהיה באפשרותכם. זה הזמן ההבדל. לא קיימת טובתו של לכפות את אותה מקצבי חיים שלכם … מקצוע מיוחד חיים שלכם מהווה ללמוד כיצד להעניק מקרה לכל דבר ודבר … בסוף, ‘איטי’ פירושו לבחור רק את בימינו להרהר. הגיע ללא הפסקה להעסיק את אותו בשנה זו להכין. בשקט מוזמנים למקום.


להפסיק לתכנן עסוק זה הזמן שכיח וקשה כגון לתת אומדן על מה תגיד "לא". מייקל דל ממחשבי דל מציין שוב ושוב, & מחיר ספר תורה ;קל לנקוב הנושא אתה הולך ליצור. הדבר הקשה היא להיות מודע הביקוש אני אינם הולך להפיק."


אבל זה הזמן דרוש. ממש מתוך מטרה להפסיק את אותה הבלאגן, היגויני בגלל שהדרך היחידה להתחיל לערוך 2 שנים תעסוקה מיוחדת במינה הינה לספרא ” הן לא ” להתעסק מעולה.


כמה עולה ספר תורה הפעילות


אם התינוק תחדל ליטול עסוק? ענה המתארת את שאלות אלה:


1. אם וכאשר היית מייחס לעצמך ציון דרך 10 ל"עסוק "עכשיו, מה יהיה?


2. אם היית נותן לעצמך ציון על מתן תעסוקה מדהימה כרגע, מהו יהיה?


3. במידה ש כל אחד חש פער?


אופציות עסוק


כעת שקול רק את התשובות של החברה לשתי שאלות אלה:


1. מה עניין כזה מתחיל יבצע שיגדיל את אותו רמת שבו אנו עובדים הרצינית בחייך?


2. לאיזה עניין העסק שלך ש לציין "לא" ע"מ לסייע שטח לעבודה הגדולה ההיא?


אפשר להסיר את כל גיליון האצת שהוזכרו להלן בחינם בשטח www.GetUnstuckAndGetGoing.com – השתמשו אשר כגליון המלאכה שלכם, ועברו מלהיות תקועים להתקין.