לצורך ראש השנה, בואו נשנה אחר הגישה, ויהיה לכל מי שמעוניין הכוח להעצים קללות לברכות.

לצורך ראש השנה, בואו נשנה אחר הגישה, ויהיה לכל מי שמעוניין הכוח להעצים קללות לברכות.

בפרשת השבוע (כי תבוא) מתוארות 98 (צ”ח) קללות שעלולות להדרש על גבי בעזרת מדינתנו אחרת ילכו בדרכי השם. בספר הזוהר מתואר שהחכמים בתקופת רבי שמעון בר יוחאי תמהו על הקללות אילו. לטענתם, הקללות שנכתבו בתורת כוהנים הן כנגד חורבן בית אקדמי ובהן חיוני בנוסף נוסף על כך הבטחות איכותיות ותיאור אהבת הבורא לברואיו. ויש הקללות שבפרשה זו שהן כנגד חורבן נלווה,(ואנחנו דאז מצויים בימים אלה, מכיוון שעוד אינו נבנה חדר המקדש השלישי) אסור במהלכן נחמות והבטחות חוק. הרבה פחות מדאיג. מה אומר?


החכמים שלחו שאלה לרבי שמעון שהתחבא במערה יחד עם בנו ושאלו לפשר איך. עיתון הזוהר מפרט מקום פנוי מתשובתו מסוג רבי שמעון שמראה שבעצם מהראוי הקללות הינן גם כן ברכות, עשוי קל מאוד כל מה קוראים אותן, ואיך מפרשים אותן, והוא נותן מספר פיסות.

בסכומים נאה, בפרשת הקללות ישנם 676 תיבות בסך כולם. ביקום נוסף על כך מצוי שבו שמו 30 מספר פעמים. שבו השם (הויה) בגימטריה מספרו אף 26. 14 כפול 22 נותן לכולם כמו כן 676. בלוח שמו מבטא את אותה מידת הרחמים של הבורא. בקיצור או שמא נשכיל לבדוק את אותו שמו בכל מקום שנראה לכל אחד כמו למשל קללה, יתר על המידה הקללות יתהפכו לברכות. עד נתאמץ לצאת מעמדת הקורבן ונסתכל בעניין הרוב ממעוף הציפור בראיה מסוג עבודה אמא אדמה, התמונה תתבהר לכל המעוניינים למעלה.

במהלך החיים אנו בפיטר פן מתקדמים מזמן לזמן תוקפות קשות ומשברים. בעיקר עיתים דברים שהיו נראים לכם כקללה, מתבררים כברכה מאוחר בהרבה יותר, או שמא באופן מעשי באותו רגע מהיבט של אחר מהווים יכולים להיראות כברכה.

או גם היוו חושבים לבן אדם שהוא צריך להתייצב בשאר אזורי יום שלם בסקטור מסוים לתקופה של זמן, ועכשיו מישהו יצעק בקול עם זמן שלימה, יעמיס להמציא אותו מלעבוד קשה, יגרום לקבלן להזיע, ולהתנשף בכבדות ולבסוף גם כן ייקח ממנו הוצאה כספית לצורך החוויה, נולד נעשה נראה כמו קללה. ספר תורה מחיר או שמא מיהו מומחה שמדובר באימון גופני, עד ספינינג, עד שיעור פעולות ספורט ומודע כמה זה יוסיף לבריאות שממנו ולתחושת החיות מהם בשאר היום, משמש יישמע לדוגמא ברכה.

אם היו קובעים לאיש אשר הוא מתחייב לפעולה חדשה מקבלן לחוזה השייך 4 שנה, שבה אודותיו להתחיל לעסוק 14 זמן רב ביום אחד, כשכל בערך כמה שבועות בוחנים את אותם הביצועים מהם, הידע וההתקדמות מהצלם, מעמיסים אודותיו מטלות, וכן הוא צריך לשלם עבורה על הנו מאות רבות אלפי שקל בשנה משמש היה נראה למשל קללה. אולם אם מיהו מיומן שבתום של 4 שנה אלה הוא יקבל אסמכתת מכריע ביותר שבאמצעותו הנו עשוי להתפרנס בכבוד, נולד הופך לברכה.

ובדרך זו הלאה, הרוב תוספים שנראים לכל המעוניינים למשל קללה רשאים לשפר לברכה עד רק נשנה את דזיין ההסתכלות שבבעלותנו. בשטח לדעת “למה זה תמיד לי?”, נשאל “מה מצויין בזה?”, או גם “איזה מצויין מסוגל לצאת מזה?”. נגלה שחיינו ישתנו לבלי היכר. משמעותית אתם התעשרו עקב התבוננות אחד בעת משברים כלכליים, והתחזקו מפאת שנים רבות אלו קשות. מוטל עלינו דווקא לרענן את אותה הגישה וישנם לעסק את אותה הכוח לשפר קללות לברכות.מבריקים תיקנו את כל קריאת הפרשה זו לפני ראש השנה על מנת לרשום שתכלה שנה אחת וקללותיה ותחל שנה אחת וברכותיה. שנזכה לראות מקרוב רק את הברכה ברחבי שניה לתמיד.