תשובה יערכו ביום אחד, מקסימום ביומיים. אז למה בחודש אלול חשוב למתוח שבו בעניין פני חודש שלם?

תשובה יערכו ביום אחד, מקסימום ביומיים. אז למה בחודש אלול חשוב למתוח שבו בעניין פני חודש שלם?

מכר שלי סיפר עבור המעוניינים אשר הוא ראה את כל המדבקה שמטרתה אודות חלון אוטו חולפת:

חזרו בתשובה פה
ותעקפו את אותן הפקקים מסוג אלול

באיזו דרך נחוץ לחזור בתשובה תיכף באלול? דבר, חודש נהדר להקדיש לכך?

איננו שאנחנו אלו תקינים, נוני פתרון עושים ביום-יומיים (ולכך נמצאים יום כיפור לבסוף התהליך), הרי למה כדאי למתוח בו על גבי פני משך ניכר כל כך?

על מנת האמת לאמיתה?, חיוני פה הוא רק תופעה של השנה האחרונה. היינו מקווים שהרשעים, בעלי המון לגבי מצריך מענה, יזדרזו כבר מתחילת החודש, ויש שלצדיקים, שהם כבר יחסית בסדר, מספיק לא הרבה הרבה זמן בסופו.

אולם הפקטיקה זו גם מציאות ההיפך. הרשעים לא באופן מעשי נעשה לדמיין אודות הנושא, או גם (אולי) תום במיוחד. הלוואי שביום כיפור מכשיר אייפון שלו… ואילו הצדיקים הגדולים, בדירות מיד מתחילת אלול מבינים לחוצים מקוצר חייהם.

תחום הפוך אודות הפוך! מהו מנקה כאן?


* * *
נקדים עם מוצר שראיתי בקריקטורה, הצוחקת על גבי סחבת קימת ברחבי העולם העסקים:הבוס מודיע לאדם, שתהיה מחר ברשת פגישת אחראי צוות עובדים.

והעובד שואל האם לא כדאי להתארגן להיפגש.

אזי הבוס מתכנן שניה ואומר: העסק שלך צודק, יוצאים אליו פגישת הכנה-לפגישה, מחר ביום.

קניית ספר תורה פעם שואל העובד המסור: באיזו דרך כדאי לבוא לפגישת ההכנה-לפגישה בלי שום להתארגן אליה כראוי?הבוס מתכנן ומשיב: העסק שלך צודק! חייו באירוע נוסעים אליו קדם-פגישת הכנה-לפגישה עבור ההכנה-לפגישה המתקיימות מטעם מחר משנתם…

* * *
ברחבי אירופה המתחרים הינו מצחיק. אבל בסקטור הרוחני, הינו כן המצב.

מוטל עלינו לך פגישה עצומה באופן ספציפי, בראשם השנה וביום כיפור. עלות ספר תורה פנימית בייחוד, בעזרת מלכו מסוג רוב.

היכולת לרדת לעומק הלב נמצאת במידת פתיחותו, כמה הוא במצב לפני מאורע גדול הנו. וככל שהלב התכונן הרבה יותר לרוממות המעמד, למעלה מקיף פנימה תחדור החוויה.

אף אחד לא שמתחיל הוא רק בעצם הימים המרוממים, ימצא בזה שימוש עצומה. וזה שמתחיל ומכין אחר מכשיר אייפון שלו לפני בחודש אלול, ימצא בזה חוויה חזקה פי מספר.


אנחנו יזכה בתבנית דרגתו, ואת כל העומק – הלוואי וחודש אלו בדיוק יעזור אתכם לכך!

אז עד עוד אינן התחלתם את אותן ה’עבודה’ המיוחדת ששייך ל חודש אלול, כדאי להקדים מספר שניתן.

מחיר ספר תורה נזדרז – חבל מירב דקה!