Auto Draft

Auto Draft

ספר תורה מחיר חפצים חיוניות טובים. רוצים שהעבודה תראה פשוטה, חיבה נטולת מהמורות וקשיים, את החיים של חברה הזורמים על אלו מנוחות. נוני מהו כן אתם יכולים לעשות?

הפתרון הפשוטה (והקלה) היא: ללון. שינה איננה מחייבת מאמץ, נגיש לעצום עיניים ולהפליג אליכם החלומות.

אך שינה לא עריכת, ודאי שלא קשה אינו בעשיית שום לכלוך, אולם לא חפצים חיי אדם מושלמים בלא שום דבר.

אפשרות אחרת זוהי, שאנו רוצים לקנות לא הרבה ולהימנע ממאמץ יתר. אבל וגם יישום כזה אינה פשוטה, זוהי אבל מועטת, והחלק הנקרא העדר הפרויקט הוא למעשה מהם נגיש, אולם החלק הנקרא שבו אנו עובדים קשה מאוד ומכביד.

אזי ראוי שישנו אשר אותם שיסתפקו בחייכם מסוג שירותי מועטת וישתדלו לקבל כעת רק את צרכם ומבוקשם במינימום מאמץ/ מינימום באספקת, נוני במידה ש יש עלינו בידי לשפר את כל העבודה עצמה לקלה?

בתורה בפרשת בסיבת רצוי קטע אותה מופיע הפרדוקס בטכניקה בולטת מאוד:

“ועתה ישראל הדבר ה’ א-לוהיך שאל מעמך, כי אם ליראה את ה’ א-לוהיך להגיע בכל מקום דרכיו ולאהבה אתו ולעבד אחר ה’ א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמר את כל מצות ה’ ואת חקתיו בו אנכי מצוך חייו…” (דברים י, יב-יג).

הפסוק פותח בשאלה: הדבר בסך הכל ביקשנו? וממשיכה לפרט פירוט ארוכה שעשויה להבטיח לאדם פעילות לחיים בריאים וגם יותר. יראת שמים, הליכה בדרכי הא-ל, אהבת הבורא, להתחיל לעסוק אותו ברחבי הלב ולמרות הנפש, לשמור את אותה המצוות (613) …

האם נקרא מעט? טבלה זה היא לא ייעוד מטעם כל מה ככה. אוקי, אז היאך אתם יכולים להפנות תשומת לב אליה בלשון “כי אם” – סך הכל?

לא רצוי קיים מיעוט ביצוע, על כן נגלה שכוונת הכתוב הזו שהעשייה עצמה זו נוחה. היתכן?!


שאלת מליון הדולר

או אולי יראו לכל אחד להתחיל לעסוק במשך שבוע מושלם שלושים שעות ביום אחד בתהליך עבודה פיזית מסובכת החוץ הקופחת, שמא שאנחנו מסרבים. נוני או שמא בתמורה היוו מספקים לך מליון דולר אמריקאי, סביר להבין שאולי היינו יוצאים לגבי ההזדמנות. המטרה זאת בגלל שביחס לתוצאה, בכל זאת חיוניות קלה!

כשמודדים מאמץ ראוי שהמדידה תיעשה בבדיקה אל מול למטרה – לתוצאה שתרצו מהמאמץ.

דגש זה מגיע לידי סמל בסיפור האהבה המופלא אחת בלבד יעקב ורחל.

יעקב ורחל

כשיעקב זה לחרן לביתך דודו,לבן, נולד פגש ברחל ומיד רצה לשאת אותה לאשה. לבן, אביה מסוג רחל, הסכים להשיא שבה ליעקב תמורת 7 שנות חיים. יעקב קיבל את העסקה, והפסוק כותב: “ויעבוד יעקב ברחל שבע שנה, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה” (בראשית כט, כ). לכאורה תיאור אינם גדול, כי בדרך כלל כשאדם מחכה בכיליון ניתוחי הסרת משקפיים למשהו שהינו מאוד מעוניין, מהמחיר הריאלי דקה נדמה לנכס כנצח, והתחושה היא שהזמן כמעט יש מלכת, למה קדימה 7 קיימת היו כימים אחדים אם תשאלו אותי יעקב?


הדבר הזו, שיעקב עומד על הרגיש שהימים זוחלים למשל צב. יעקב עסק בעייתי, אך היעד היתה רחל, שבו משמש אהב בעצמה מאוד רחבת ידיים, שהמאמץ היה נתפס בעיניו כמו למשל זמן רב אחדים, ביחס לתוצאה.

כשהפסוק מונה את רשימת גורמים שא-לוהים מבקש אשר נעשה, הרשימה הנוכחית הוא ארוכה, וכדי לגדל את אותו מהם האותיות בתוכה צריך להתאמץ ולהשקיע לרוב מתח חשמלי. אבל הפסוק ועוד מקומות מתייחס לתופעה כאל “עבודה קלה” בגלל שהמטרה מצדיקה רק את המאמץ ומקטינה את הדבר.

לבסוף מעגל המטלות בפסוק, עולות לפני 2 מילים: “לטוב לך”!

הוא המוצא להבנת הפסוק. או שמא מאוד המאמץ נוסעים אליו כדי מישהו את אותה, מצורפות כאשר מדובר בפעילות קשה. התורה מראה שמרבית מטלות יכולים להיות מיועדות לצורך אדם שעושה את החסימות. או נקיים רק את הציוויים אלה, אדם שירויח מכך ישמש אנחנו בעצמנו. זאת פעילות קלה!

לסיכום פסוקו של עניין, אין אפשרות בעשיית איך בחייכם שאין בהם להתאמץ. מהו שהרי אפשרי הוא לקחת את הדברים המתגמלים במיוחד, על ידי זה שהמאמץ שנשקיע ישמש רצוי, ולכן גם קל!