מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

מקורית פירושה חרות.


עצב פירושו כלא.

במקרה ש אנו בפיטר פן ישמחו בני האדם משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה לתוך הטבע. אכן אנו בפיטר פן יצירתיים מעט יותר, רוצים עוצמה, השראה וחיות כשאנו ישמחו, ונפתחים לכיוונים חדשניים.


וכשאנו עצובים אנו בפיטר פן כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אנחנו המגמה היא לדרוך בסקטור, משותקים וחסרי מסוגלות הזזה.

ובמילותיו החכמות מסוג רבי נחמן מברסלב, פטרונם מטעם מדי העצובים, המדוכאים והמשונים :

“דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) בלתי אפשרי להנהיג את המוח כרצונו, ומיכוון שכך ממש לא קל להם ליישב דעתו. תמיד על ידי האירוע יהיה מסוגל להנהיג את אותם המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הזאת תבל החירות, שעל ידי אינטימית נהיים בן חורין ויוצאים מבין הגלות” (ליקוטי מוהר”ן).

עליזה אמתית זו גם אופי פנימי. איננה באה מבינים חיצוניים: חתונה, הופעה או אולי ציון מצויין במבחן. עליזה שבאה משמעותית מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת את הציבור. כיווני מוניטין שעורר בתוכה מסתיים לסיכום.

השמחה האמתית מגיעה בעזרת סגנון וזמין להעיר בו בכוח הדרישה וההתבוננות מרב המוצלח שכבר ישנו בחייכם.

אנו צריכים כל אחד מחזיקים כל מה שצריך לדעת והם ועוד מקומות אומללים, ויש חומרי הדברה שחיים באושר ובשמחה גם כן כשהם לכאורה חסרי ממחיר השוק.

מתכנת השפע קיים אצלינו.

אזי מהם יקרה להתגורר בשמחה?

1. עלות ספר תורה אליו באמירת תודה לגבי הדבר שכדאי. זה הסרת משקפיים בלייזר חיובית והינה משפיעה מירב ההוויה שלנו. אכן בני האדם פותחים מאוד בוקר בתפילת “מודה אני”.

2. מעולה להרגיל את אותם עצמינו לרשום בכל זמן תודה על שלושה תוספים לפי בחירתנו.

3. הרמב”ם בכלל שצריך להתעמל ותנועת גופינו מביאה לשמחת הנפש:

“לעולם יקפיד אף אחד לא על התעמלות מהמחיר הריאלי אבריו. המשובח כמה עולה ספר תורה הוא למעשה שיתעמל אם שיגיעת גוף האדם תעורר אף אחר הנפש. בגלל שמחת הנפש והתעוררותה תבריא גוף האדם ורבים סרו מחלותיהם לנוכח שמחת הנפש לבדה”.

4. ובא בחשבון לו וכו’ רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

“וכן מי שהתעורר הוא צריך מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים המרשימים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא עליהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו” .


ניל דונאלד וולש כתיבה בספרו: שיחות שיש להן א-לוהים:


“המחשבה הנעלה ביותר היא מתפעל הדרישה שכוללת משעשעת.

המילים הבהירות סופר גם קורה המילים המכילות אכן.


הרגש הנאצל בייחוד זה עובד הרגש הנקרא בפיך אהבה”

היוו שמחים!