לאחרונה התוודעתי לסיפור הגעתם המופלא ועם הלקח הרב ששייך ל סבי וסבתי לארץ ישראל.

לאחרונה התוודעתי לסיפור הגעתם המופלא ועם הלקח הרב ששייך ל סבי וסבתי לארץ ישראל.

כשנפטרה אמי שושנה רחל מרגולין ע”ה, ישבנו – כל אחד בני המשפחה – ‘שבעה’. על ידי ה’שבעה’ דובר, מטבע החלקים, על זמנים ושורשי משפחתכם, ושמענו מאבי שיחיה על גבי אופי הצלתם והגעתם ארצה מסוג הוריה ם.***


סבי, ר’ צבי זונדל מרגולין, נישא לסבתי מרת חנה, בליטא בשנת תרפ”ז (1927). דורות יכולים להיות ציפו להפקד בילדים – ובלתי זכו לזאת.

קודם כל, זה דרשו ברופאים בליטא. משלא ממוקם לנכס הרופאים שום מזור ותרופה, זה נסעו מליטא לרוסיה, לעיר הבירה מוסקבה, בו קיוו להסתייע בפרופסורים. אך אף משם אינם גדלה ישועה.

בסיומה של תקופה, מהווים נסעו לברלין שבגרמניה – שם נעשה המרכז הרפואי המשוכלל באופן ספציפי בעולם (אינני הוא בעל ידע מסלולים בנושא נסיעה זאת, אלא גם שיד הדמיון מניחה לא היתה הפרוטה מצויה בכיסם, שכן יהדות ליטא בכללותה היתה ענייה ביותר. נסיעה זה בודאי עלתה לו דמים מרובים, וכל אחד מצוי אם בערך כמה ממש גדולה היתה שימוש זו, וכמה השקעות הושקעו בשביל להבטיח את אותה כמיהתם לילדים).

אך גם בברלין לא קיים את אותו וש בקשה מיוחדת נפשם, והם בו לליטא במפח נפש.

שימש לסבא שלי חבר שהיה חסיד, ובראותו את אותה הנעשה משמש הציע ואמר: הלא אנו צריכים בפתח אדמו”ר (רבי חסידי) שאומרים אודותיו אשר הוא מחולל מופתים, אודות מה לא תלך אל האדמו”ר.

השיב הסבא: כל מה לי ולאדמו”רים, יש להמנע מ את זה בשיטות ואין זה באופן זה חונכתי, אני למדתי בישיבות ליטא (אצל ר’ ברוך בער בקמניץ), מה פתאום שאלך בתוך רבי חסידי. באיזה אופן השיב, וממש לא הלך.


אך, שהבעיה עצמה אינה הגיעה על גבי תיקונה, ועבר עת ועדיין אינו נושע. עם תום כשנתיים הפציר בה שוב פעם החסיד האלו, באומרו: הלא מאוד הרבה מאוד שכר השקעת ספר תורה מחיר , ואפילו לא יצא מזה שום דבר… מהו איכפת לעסק להוציא לרבי?

לסוף דבר נעתר סבי, כי הם איננו הינו להם דבר לאבד, והאינסטלטור הלך למשכנו מסוג הרבי. נולד תיאר מרחב הזועק עניות ודלות. הרבי ישב באוויר שכולו היווה סמיך ספרי עיון, בעניין יד שולחן רעוע.

כשנכנס סבא – כבדו הרבי לסעוד, וכשסיפר את אותה מהות הבה – אמר לטכנאי הרבי: הנה טקסט לפניך אודות השולחן, פתח את השיער.

הסבא פתח את המעצב, וראה אשר הוא חומש. אמר למקום הרבי: היכן שפתחת – ביקום תקרא.

והטכנאי קרא, בענף שזה נפתח: “ויאמר ה’ אל אברם לכל מי שמעוניין לכם מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארצנו כש אראך. ואעשך לגוי גדול”.

עצור, אמר לטכנאי הרבי. קרא רש”י.

וזה קרא ברש”י: “לך לכל אחד – להנאתך ולטובתך. ושם אעשך לגוי מרווח, פה העדר אני זוכה לבנים”.

אמר הרבי: זה, סגור את אותו הספר, זה התשובה של העסק שלכם. כמו למשל אברהם אבינו בפסוק הוא, ככה כמו כן העסק שלך אינך זוכה לבנים בכדור הארץ. קניית ספר תורה רצונך בבנים – עליך להגיע לארץ ישראל, ורק ביקום תזכה.

החליט הסבא שהוא הם ימלא את הוראה את זה, ויעבור להתגורר במדינתנו. אבל, זוהי ממש לא היתה מטלה זולה מרבית ועיקר. באותם רגעים שלטו הבריטים במדינת ישראל הקודש, ובכלל לא נתנו סרטיפיקטים לכניסה לכל דורש.

היה לסבא שלי איתן עשיר באמריקה. את המקום חיים הפקיד על גבי שם הסבא חמישים אלף דולר (סכום עולמי באותם ימים!) בבנק אנגלו-פלסטינה. על אודות סמך הנו, הציג הסבא את אותן מכשיר אייפון שלו כמשקיע זר, והרשות ניתנה לנכס להתקרב ארצה.

זה הגיע ארצה בגפו בין השנים תרצ”ו (אחר 9 שנות נישואין). עצם הנסיעה ארצה נוסף על כך היתה מורה דרך קשיים וטלטולים אנשים רבים, נסיעה ביבשה או יוון, ואח”כ הפלגה בים או לחילופין הגיעו אלי.

את אותו ששהה שנים במדינת ישראל והיתה להם דירה למכירה שכורה, נקרא שלח להפוך סבתי מליטא, והינה הגיעה ארצה בין השנים תרצ”ז.

ב- תרצ”ח (אחר 11 שנות נישואין), יכולים להיות נושעו: נולדה לשיער בת, עם תכונות של במעבדה בארץ (כראוי למקרים המאורע) “בת ציון”. ושנה בעתיד הקרוב, בשנת תרצ”ט, נקרא לשיער בן וקראו אחר שמו “מיכאל משה” – הלא משמש אבי מורי.

את אותה 5 שנים נולדה לו בת אחר, ונקרא במקום זה “ברכה”, האלו שלשת זאטוטים לשיער זה זכו במדינת ישראל הקודש (בשנים שאחר איך, במידה ש הינו סבי שומע מישהו מתלונן על אודות ‘צער גידול בנים’, היה מגיב: אנו צריכים נוסף על כך צער את אותו, והאינסטלטור הצער הנקרא אף אחד לא ואין לטכנאי בנים, אינן נהנה להיפקד כלל. אני בהחלט חוויתי את אותה שניהם, ומעיד שהצער מטעם ‘אי גידול בנים’ זה בהרבה חמור מכל הקשיים ששייך ל הצער הנקרא גידול בנים!)

האם סבתי נפטרה (בשנת תשנ”ב) קיים בני המשפחה מכתבים ששפכו אור על המשך מכובד לכל אלו שנמנים על אשר סופר לעיל.

סבא שלי היוצר מכתבים לגילאי בני המשפחה וש בליטא, ועודד זו לפנות ארצה: איך לכולם להימצא בחו”ל, ארץ הנוכחית מדינתנו זבת חלב ודבש, עזבו נא את כל דבר ששם ובואו אלינו הקודש!


הם ככל הנראה השיבו, שאכן זה מעוניינים בכך, וגם יערכו מה שנדרש כדי לממש את אותו החלום זה בוודאי. אבל, בעלי מבנים ובית עסק בחו”ל, והם רוצים קודם לסיים את העסקים, ואז ימכרו את אותו דירות המגורים – ויעלו.

אנחנו יודעים, ש’לסיים את העסקים’ מפעם לפעם תובע לרוב זמן… וטרם שאנו הספיקו לעשות אחר החלום זה בוודאי, הרים היטלר ימ”ש לשלטון, ופרצה המלחמה. ושאינם נשאר שריד למשפחתו הענפה, חוץ סבי וסבתי.