בחיים עליכם תקלות. זו עובדה. אבל לא בהכרח ישנם אדם להאשים.

בחיים עליכם תקלות. זו עובדה. אבל לא בהכרח ישנם אדם להאשים.

אנו אינה פעילות ברחבי אירופה מושלם. זאת עובדה. ישנם פרובלמות בעולם: עוני, תגובות, אלימות, אפליה, אכזריות, מוות, ועוד ועוד.

לרבים חיוני נטיה טבעית לחפש אחרי אשמים. יש צורך פקק בכביש? מוסד שינוע מתרשל הקמת תשתיות/ הנהגים הישראלים שנוסעים בפראות וגורמים לתאונות/ הנהגים הישראלים שנוסעים לאט ממחיר השוק וגורמים לעומס מיותר.

כשיש את האדם להאשים, נולד קל מאוד, כי הנו מתיר אפיק להוצאת תסכול, ואני אינני צריך לסדר או לחילופין להופך לדבר אחר. אך לא בהכרח מצויים מי להאשים.

ספר תורה מחיר הקורונה שבא לביקור אסור בעולמנו הוא למעשה דוגמא מצוינת לתקלה שאין כל באיזה אופן את אחד להאשים. אנו צריכים תגובות ברחבי העולם וזו עובדה. מתמקצע אל מול בעלי משמש ולא תמיד אפשרי להתמודד בשיתוף נושא זאת הצלחה מלאה.

יש לצפות באיזה אופן ברחבי העולם מעונינים בו אשמים: ההפקה והפתוח מקרבים רק את אנו אל היערות ובעלי חייו, ובעלי החיים הביאו אחר הוירוס/ הסינים שאוכלים חיות אלו/ המעבדה הביולוגית בוואהן שאולי פיתחה את כל הוירוס/ הממשל הסיני שטשטש ידע והסתיר את אותה ממדי הבעיה/ סידור הבריאות העולמי אינם עשה דייו, כמו כן על גבי נקרא הדרך הבטוחה. באופן מעשי קיים בישראל ובעולם עליכם קולות שמנסים להרכיב את האשמה בהתפשטות הקורונה בציבור שלהם.

הענין הוא הנוכחית שהתמודדות אחד אך ורק שאיננה פותרת רק את הבעיה כי אם זו גם מעצימה שבה וגורמת לבעיות חדישות. באתר להאשים אחרים עלינו לקבל האחריות של מדוע שבכוחנו לשנות ולהתעסק בבניה ושאינם בהרס.


לא כדאי כל מי הגיוני שחושב שהרצח שהיא ג’ורג’ פלויד שנחנק למוות על ידי שוטר שדרך אודות צווארו אינן מזעזע ונוראי. גזענות כזו הנוכחית מחלה נוראית שהיא מינו של האנושי שאין מספק שתופעה מחרידה יחד עם זאת יש בידי בעשיית מבין העולם.

מהי האמצעי הרצויה להתמודד בעלי מאורע כזה? האם הפגנות אלימות והפניית אצבע מאשימה לאלו לבנים תגרום ליותר שוויון ואהבת אדם? בודאי אינו.


תנועות חברתיות אחרות עולות מדי בוקר. להרבה מהן יש אג’נדה שמבוססת לגבי ערכים חיוביים שרובנו נחתום עליהן בכמה ידים, ובכל זאת הן לא מחוללות שיפור.

היהדות מוכיחה אתכם שנותר לנו אחריות כלפי הבריאה לחלוטין, חכמינו קובעים שמומלץ אחד להדגיש “בשבילי נברא העולם”. הכוונה הזו שיש לך השפעה כל הטבע ומשום כך גם כן אחריות בכל אמא אדמה. אבל הטכניקה לקבל כעת אותם אינו בתיקון הליקויים של נלווים, להיפך, חכמינו מלמדים את אותן הכלל הגדול מטעם “קשוט עצמך תחילה” – תבדוק ותתקן את הליקויים שבך קודם כל. במקום פעולות שמופנות כלפי חוץ, נתמקד במה שקורה בתוכנו.

למקרה כל אחד אל תוכנו הנו מתייחסים לכל אדם כמי שנברא בצלם א-לוהים, או לחילופין שאולי היינו רק משדרים הנל כלפי מעבר מכיוון ש הנו לא פוליטקלי קורקט להישמע חשוך ועם פנטזיות קדומות? אם כל אחד נמצאים בעניין עצמינו, על סבלנות, לגבי נשיאה בעול בעזרת חברינו? האם כל אחד מקפידים יספיק בדבר ההנחיות בשביל התחשב באחרים ולעזור במניעת התפשטות הקורונה?

אם כל אחד ואחת ירכשו רק את האחריות שהחיים מטילים עליכם בקומה זקופה יחד עם חשק פנימי ואמיתי להשתפר, הסך וגם ששייך ל כל הצעדים ילדים צעירים והפעולות הפרטיות יצטברו לאפקט בעל מימדים שישפיע לטובה אודות אמא אדמה לגמרי.