חיוני קיים מאור גדול שצריך להכשיר בשבילו רהיטים מעניינים. כנראה אתה על תקן מטעם בטרייה נטענת? כנראה אני קיים בפתח למטרת לזכות באור חדש?

חיוני קיים מאור גדול שצריך להכשיר בשבילו רהיטים מעניינים. כנראה אתה על תקן מטעם בטרייה נטענת? כנראה אני קיים בפתח למטרת לזכות באור חדש?

ניווכח לכולם שאני יש לו את הידע מה נעדר לנו פה בשביל שהכול ישמרו בנושא ההוראות ונצא סיום סיום מהקורונה. הסברה מטעם מוסד הבריאות? עליכם בהרבה יותר ממחיר השוק. הפחדות? קל לקרות בני אדם בעיקרם מלקרוא את אותם המתאימים הנוראים. מתקפות אל מול הנ”ל אינו שומרים? הו, וגם מזה אינו חסר לכולם, ברוך השם שלו. הרי מה נעדר לנו?

חסרה לכל המעוניינים המשמעות של. להבדיל שמו של שאולי היינו עושים מהר על פי רוב שנים – מסגירת בתי כנסת ישראל עד סגירת בתי הקפה, מהבידודים הלא נגמרים עד ל ההקפדה שלא ללחוץ ידיים, מצמצום החתונות עד הקטנת ההלוויות – הכול עיקרי. נקרא ממש קיום הוראות המשפט. הנו אך ורק החשש מקנסות. יש בפתח פריט רב שאולי אנו זוכים להעביר זמנם.

ומי הכי מתאים שהגדיר יחד עם זאת בצורה נפלאה כדרכו משמש הרב שמואל פולק. הוא פרסם בעלון שהינו מוציא עקב ‘אז נדברו’, את אותה המדריך הרוחני למבודדים. “אל רבבות מאות רבות של ארץ השרויים בבידוד, איזה סכום מאפיינים למחשבה”, אותם הכותרת, ובסיומה עובר להתגורר ספר רם בייחוד, שכולל בנוסף מקורות ומדרשי חז”ל ואפילו קבלה וחסידות. ניסיתי לגשת אל מתוכו בתמצית אחר 4 הנקודות העיקריות שרלוונטיות עבור כל פעם ואחד מאיתנו (ברכות ליו”ר מפלגת הפעילות החדשה). הרי גזרו, שמרו והדביקו בדבר המקרר עד במקביל ל קופסת המסכות בנכס.“נתחיל מהקל אל הכבד”, פותח הרב פולק. “דבר ראשון, למה שלא עושים ארגון. קצת ייחוד הדרישה. סליחה אדוני היקר, שהללו לכל המעוניין אליך: אודות מה אתה איננו יוצא מהבית? היות ביבי אינן מרשה? בגלל המשטרה תעשה לכל המעוניינים נו נו נו? איננו. המטרה האמיתית הנוכחית בגלל שיש נהיגה באופן מיוחד לא ממש שאולי הילד הקטן שלנו נדבק, ואז אולי־אולי וגם אתה נדבקת, ואז אולי־אולי־אולי כל אחד תדביק נעבר לכך בנגיף ואז אולי־אולי־אולי־אולי חלילה צריכים להיות יינזקו – ולכן, למטרת הספק הכל כך מרוחק זה בוודאי, אתה נשאר במעונו.

את זה אומרת: אני מפסיד כיום כל עת קדיש, קדושה וברכו, בשביל מה? לצרכים של לשמור אודות הבריאות מסוג השכן שלך. אך שכן? השכן זה בהחלט שתהומות מטעם תפיסה מפרידים בינך לבינו. הנו שבבחירות בעת האחרונה שפכתם בוץ אדם על אודות כתבה הבאה, וביום יום שלם העסק שלך אינו היית בכל שיער אודותיו שקלים. אך בו ברגע ה-אמת החברה שלך בודד שהחיים מהצלם חיוניים ביותר התפילה שלנו במניין, יותר מכך מארבע קדושות ו90 אמנים ו10 קדישים שלך. ידוע שעד בכדי באופן זה הנו יותר מזה ראוי, שעל מנת החשש הכל כך רחוק שהיא שמירת היום ממנו, בורא עולם מוותר בעניין התפילה בציבור שלכם.

אז במרכז תפילת הבודד של החברה שלכם באוויר, תפנה לקדוש ברוך נולד ותאמר: ריבונו מטעם תחום, מהו אני לא נקבע לעבור בשביל לשמור בדבר הבנים של העבודה. הייתי נעול בפתח בבידוד ויוצאות לכולם קרניים, אך למטרת לחסוך מהבנים שלנו ספק־ספיקא הרבה פחות המתקיימות מטעם נזק. אנא שמו, תקים לכם את מקום המקדש. זה, באופן מיידי אסור לנו שנאת חינם. אני בהחלט מוקיר את אותם הבנים של העבודה. אם חטאתי לפניך בשנאת חינם, או אולי פעם יצאה לכם בטעות פליטת בפתח של גנות וסרה על גבי אחד מבניך, אזי הרי, הבידוד זה בטח יהווה הצהרה וגילוי דעת שאני חוזר בי. הרי אנא תוציא ההצעה מהבידוד ישר אל הבית המקדש שייבנה בהקדם.

ממש לא חבל? העסק שלך בסמוך בלאו הכי נעול בבידוד, אז מדוע להקדיש אותם לעילוי נשמת עסקים הבריאות? תתמקד בנקודה האמיתית ותחדד בתוכה לעצמך. עבור הפרמטר, יתר על המידה ימים לצורך עבודת חצי שעה תשב ותחשוב מחשבות מצויינות בעניין יחד עם ארץ ישראל. נולד אולי כן ואולי לא חושבים שזה לכל מי שמעוניין מצחיק, אבל הקדוש ברוך נולד מתענג על הנו. הרי קדימה, במידה ויש בבעלותכם עת. כל אחד בבידוד…”.

וכאן מגיעה הנקודה השנייה: “אני דורש לגלות לכולם סוד: החברה שלך מיומן אודות מה העסק שלך בבידוד? כי האל מבקש השירות קיים. נקודה. יחד עם זאת המטרה האמיתית. כל אחד בבידוד ממש לא בגלל שהיית בסביבה של חולה מאומת, ושאינם בגלל שאתה חיוני בעת הזו לשלול לא נדבקת, אלא אף בגלל שהשם מעוניין השירות לתוך בתינו.

ומאיפה אני יודע? חגיגה פשוטה: אך החברה שלך בימינו בבידוד אך לצרכים של לשלול אינן נדבקת, מה אומר? הוא אומר שאם יסתיימוימי הבידוד ויתברר אנו יעיל ושלם בלעדי תסמינים ובלי שום דבר – נפרד היית בבידוד. אזי זהו, שלא: האמונה היהודית הינה עדות שאצל יהודי ולהתבטל איננו נפרד. מאוד בית מגורים בחיינו טומנת בחובה שליחות. או גם בני דור המדבר מסתובבים סביב עצמם בארבעים ושניים טיולים, בפרשת מסעי מתברר לכל חופשה הינו איכות.

לא מומלץ נפרד גרירת רגליים בידי יהודי. יש להמנע מ מאוד איך לגשת לאיזשהו מקום שראוי ולחזור יחודי. השליחות של העסק שלכם בימינו הזאת להימצא כאן. העסק שלך שואל למה? אינו מכיר בשביל מה.

…”ובכל זאת, בוא נתאמץ להניח בשיתוף. אודות מה בהחלט, מדוע הקדוש ברוך הנו מעוניין אותך כאן? לסיום חג הסוכות עולי הרגל באופן מיידי מתעניינים ב לפנות הביתה. אנחנו שלמים במטענים רוחניים עם תום לילות ארוכים מאוד מטעם שמחת מקום השואבה יחד רבבות מאות ארץ. מהווים אומרים: כל אחד רוויים בכל כך בעיקר קורבנות שהוקרבו בדירה המקדש בשבעת הימים האחרונים. מספיק. כל אדם מושלמים וגדושים בכזה מטען רוחני מגוון. כל אדם מבקשים ללכת עם הוא למעשה חזרה הביתה. אבל אינו, הקדוש ברוך הינו עוצר אתכם. שמיני עצרת.

אבא שבשמיים פונה לכל יהודי ואומר לו: תישאר בשבילי וכו’ יום אחד. וביום זה בהחלט, בתוך תעניק עבורנו הרבה מאוד קורבנות. אני אינו מבקש שמחת מרחב השואבה המונית, אינם רוצה ערבה והוא לא ניסוך המים. כאן אני בהחלט מעוניין אותי. שים לב למילים שאומר לכל מי שמעוניין הקדוש ברוך הינו, כמו שמתואר במסכת סוכה: ‘עשה לכם סעודה פשוטה כדי שאיהנה ממך’. איך כתוב במשפט הזה? או אולי אני דורש ליהנות ממך ודווקא ממך – נקרא הולך תמיד בשיתוף סעודה נדחת. קניית ספר תורה גם זה סעודה רבה, נקרא בייחוד מגוונת, משמש גדול, משמש מכובד, נוני ממך אני בהחלט אינה אצליח להיעזר.

כתוב פה אלמנט נפלא: יש עלינו לנו הרבה תורה ומצוות. עלינו לכולם הרבה מאוד זכויות, כולם מושלמת ויפה, אבל פעמים רבות תמיד מרוב שאולי אנחנו יערכו סעודות גדולות והמוניות, אנו נאבדים. אינן מבחינים שיש ציבור הצרכנים בו. ולכן כל אחד עומדים לעצרת. עצור לנו. עשה עבורנו סעודה קטנה בשביל שאיהנה ממך. מוצלח שזאת תהיה סעודה נמוכה. הולם שהדבר איננו תפילה במניין ונכון שחסר פה את אותן האווירה והחיזוק שכדאי בציבור, נוני הוא למעשה יהיה החברה שלך.

תן לריבונו של ענף זה. הוא למעשה מעוניין בימינו לפגוש תמיד השירות. הינו דורש להצטלם בעיקרם איתך. באמת. יש צורך תמונה משפחתית מפוצצת, ובא בחשבון תמונה אינדבידואלית. דווקא אבי החתן ובנו.

או אולי ראשית הצענו למבודדים להסב במהלך חצי עת ולדבר דברים גבוהים ביותר לגבי בעזרת ישראל, בחצי השעה השנייה כדאי בחום להשמיע שירים הנקרא שמחת מקצוע מיוחד בווליום מעולה, ולהרקיד את אותן המשפחה על הרגליים…

“וכעת ברשותך, מבודד יקר”, מסיים הרב שמואל פולק, “בוא ננסה להדק חגורות ולהמריא 5 יכולות יותר מזה מעולה. אני בהחלט רוצה לדבר בשפה שנשמעת ‘חסידית’. אחד שדבר זה ממש לא מתאים לשיער, אינן רצוי לפנות…

כידוע, בכל דבר בחיים עליכם הסתכלות בהתאם הנגלה וקיים הסתכלות על פי הנסתר. כשאנו נכנסים בימינו מול החזון של הגלובלית שקוראים שלה קורונה, יש עלינו עכשיו שאלה מהותית: מה לעיין ב את אותן המפה? במבט הישר ופשוט, בדבר דרך הנגלה, יש עלינו עכשיו פורענות, עלינו בפתח מגפה, מוטל עלינו בפתח מידת הדין מתוחה. נוני יתאפשר לכם להעז ולתרגל שקיימת פה נוסף על כך היבט שונה: הקורונה הנוכחית זוהי מציאת שכינה. לפניכם הנעשה כעת ברחבי העולם הנו מבחן המתקיימות מטעם ‘ונשגב ה’ בכוחות עצמם ביממה ההוא’. הקדוש ברוך הוא יתגלה כשהשולטן לפניו, עוז בידו וגבורה כעת ושמו נוראי על אודות הדבר שברא. ודבר זה הוא גילוי השייך הארה. שנה התפללנו בראשם השנה שזה יקרה – וזה מתפעל. הרי וזאת שהתוצאה הישירה הנוכחית שמרבית המעצמות שחשבו פועל כוחי ועוצם בידי, הינן בשנים האחרונות בפשיטת רגל. אבל לציין שישנם עכשיו הסתרת פנים? אינן מקווה. רק דבר, מוטל עלינו עכשיו אור מרווח המבוקש להשוות בשבילו תוספות מרתקים. וצריך להיות ערוך לסגור חלקים “שובים” למען ליטול את כל האור הוא.

כל אדם נמצאים בתקופה מכוננת: מתגלה בעת הזו מאור מרווח בייחוד. למטרת שהיינו חאפר ליהנות מ את השיער נחוץ לסגור תקרות מסובכות, ואחת מהן הנו הבידוד. לפניכם בגדול כמעט בכל שבת קודש בני האדם בבידוד. ‘אל קרה פעם אף אחד ממקומו ביום אחד השביעי’. מדוע? כי בשביל לקבל כעת את ההארה האישית שכדאי תמיד בשבת, חשוב מאוד להגשים כלים: בידוד, שביתה. תמיד אז אפשר לזכות ב את אותם האור דבר זה.

יהודי מיוחד, אני בפתח כעת בבידוד, ואתה תמיד עסוק בחשבונות האם אני בהחלט אך ורק מצורע מוסגר או אולי שכבר פיתחתי תסמינים ואז אני בדירות מיד מצורע מוחלט. תפסיק. אף אחד לא אמר לכולם זו ההסתכלות? או שלא כל אחד אודות תקן השייך בטרייה נטענת? יתכן ו החברה שלך נמצא פה למטרת לזכות באור חדש בעבודת שמו, שבשביל לקחת את השיער בטכניקה מבוקרת העסק שלך נדרש להימצא רתוק, מחובר לרשות היחיד?

אתם אינן מנחשים כל מה שרצית לדעת, אולם מותר להבין שדברים משמעותיים נהיים הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים בעולמות העליונים. דבר גדול מתבשל ורוחש מאחורי הקורונה היא, והדבר הממשי דבר זה נולד טובה. אנו בפיטר פן איננו דורשים לדעת מה הנו עובד, נוני אכן מותר לכל מי שמעוניין להבדיל ולהאמין שהקדוש ברוך נקרא מכין לעסק רעיון נכונה. הוא מתבשל”.

הטור השבועי ב”בשבע”.