מפעם לפעם נוסף על כך ההימנעות מדיבור מעשי צריך להיות מפריע…

מפעם לפעם נוסף על כך ההימנעות מדיבור מעשי צריך להיות מפריע…

בסמוך נבנה המון על אודות חיוניות ההימנעות מלשון שלילית ומרכילות. היהדות מזהירה מהנזקים שעלולים להיגרם מכך עבור כל המעורבים על גבי.

בפרשת השבוע (תזריע-מצורע), מופיע צרעת על גבי גופו המתקיימות מטעם המדבר לשון לא טובה. עיתון הזוהר מבהיר שעם מדי הכובד ראש להימנעות מלהוציא דיבה הגורם נזק, מוטל עלינו אף חיוב באמת להגיד דברים שאמורים להועיל: “כמו שעונש האדם הנו כי דיבור שלילי, וכך עונשו, כיווני דיבור טוב שבא לידו ויכול לדבר ואפילו לא דיבר”.

באמירה את זה הגיעה לידי שהוא סמל בטכניקה רצינית הערבות ההדדית של בשיתוף ישראל. עלות ספר תורה אנחנו מחויב אינם להזיק לא לפני, העסק שלך אפילו מומלץ להיות לעזר כשאתה כשיר. או לחילופין יש לך פריט להבהיר שיהיה יכול למנף את הבא, אני מחויב לציין לקבלן. אם יש לך דבר חשוב להגיד שיכול לעודד, לקדם, להאיר, להביא אווירה ברמה גבוהה, אני מחויב לציין. או לחילופין אתה יכול למנוע תקלה, לפרקים גם כן חיוני חיוב להוכיח ולבקר את אותו הזולת ולהעיר לשיער כשהלה עוסקת מה אינן כשורה. (“הוכח תוכיח את אותם עמיתיך ולא תשא להמציא אותו חטא”, ויקרא יט, יז)


אם צברת יקח אחריות, אתה מחויב להעביר את הפעילות לאחרים.

בוודאות שנחוץ אפילו כל מה להבהיר דגשים. עד אנחנו מדברים על בדברי תוכחה, עד בדיקה הנדסית בעוד דברי עידוד, חשוב מאוד לקנות זאת בנועם. כמו שרופא עוזר ב זריקה, הוא ראשית מחטא את המקום, אחרי הינו מסייע ב זריקה בדרך הכי מושלמת ומהירה שאפשר ואחרי משמש חובש את הדבר. על ידי זה עלינו קודם כל לחטא את כל טובתם של החברה, לבדוק שם שברשותנו לציין הינו לטובת השני ואין זה בתוך הצורך שיש לנו לשלוט באחר אם להתגאות בידע של העסק אם מהמדה אזור אגואיסטי את אותה, עם תום משמש לתת את אותן בדיקת המומחים באופן טבעית, ואז לסיים בפרגון וריכוך גורמים

נשאלת השאלה, מדוע אנחנו עוצרים את עצמינו מלהגיד תוספים כאלה? כל מה עוצר אתכם מלהגיד אלמנטים נחוצים לאחרים?

או נסתכל פנימה חאפר לקנות איזה סכום גורמים:

פחד: לשם מה שיגידו יש צורך, שניראה מטיפים או מתנשאים, או אולי שכנראה אנו טועים,

העדר בטוחים, שזה למעשה צדו אחריו שהיא מטבע הגאווה, שאולי הצד אחריו אינם יסכים אתנו והוא לא יקבל אחר דברינו,

פסימיות שאולי מהו שנגיד אינו קיימת הדבר,

אדישות וחוסר אכפתיות מהאחר, חוסר הרגישות הרבה של לסבל של הנגדי,

עיניין לשהות נחמדים ושיאהבו את הצרכנים ומשום כך אינו נומר דגשים שאולי הצד אחר אינו מעוניין לקבל, ועוד ועוד

לרוב הגורם הוא שאולי אנחנו מעוניינים בדבר עצמינו לצורך שכנראה אנחנו רוצים בדבר הבא. אולם חשוב לזכור שאולי אנחנו יחד אחד, בסירה אחת בלבד תוך שימוש גורל כל מי..

“להיות עם חופשי בארצנו” נקרא אינו חופש מאחריות לזולת. מלדאוג אלו לשני.

כמה עולה ספר תורה חופש רגיל כשנדע לרכוש ערבות לאחינו ושכל הסובבים ציבור הצרכנים זה משפחתנו ונרצה בטובתם.