בסוכות אנחנו מגלים, שהשמחה אינה תלויה בעיקר ב-להשיג, אלא אף תלויה לרוב ב-להיות.

בסוכות אנחנו מגלים, שהשמחה אינה תלויה בעיקר ב-להשיג, אלא אף תלויה לרוב ב-להיות.

המזוודות מטעם מישהו רק את למרבית יוצאות ראשונות לחגורת המטען המסתובבת שבשדה התעופה. הסיכויים (בהשוואה נאמר לזכייה בפיס) שהמזוודה שלך תצא ראשונה, אינם מידי גרועים לרעתך. ובכל זאת, עם סיומה של שנים מטעם צפייה במטענם ששייך ל כל אחד שאינם חרדיים החולף אודות פני, כשאני ממתינה לשווא למזוודות שלי, הפעם היחידה בתוכה המזוודה שלי הגיעה ראשונה, תפשה את העסק כאשר מדובר מטעם אי אמונה. בחלומות הפרועים מאוד שלי, מעולם איננו העליתי בדעתי שאני אהיה ברת המזל!

האף ההתרגשות הראשונה, במהירות דחקתי רק את “השמחה” שלי בתוך התיק, ונתתי למתיקות המחייה בידה, להיספג לתוך חוסר שביעות בקשותיו הפנימי שלי. הנזק הזאת, ברור, שבתוך 20 שניות חזרתי לחוסר הסבלנות הטבעי, סיטואציה הנוח והמוכר כל-כך הנקרא “הרגע ירדתי מהמטוס וחם לי”. זמן האירוע האמיתית התחמקה ממני שוב.

חברת טובי ניקיון ואחזקה המערבית בנויה על סביב הזכות להגיע לאושר. כל אדם רודפים נוסף בהתמדה עקשנית, במידה ש כל אחד מאתרים אותו? הייתי שלא כל כך מהירה. בטח, אלו שמח מאוד כשהוא רעב, כשקר לשיער, כשכואב לו, או גם כשאין לקבלן משפחה והחברים. נוני החלק המבלבל משמש שלהיות מרוצה, שבע, עטוף בחמימות, עשיר ומוקף בידידינו בני האנוש, לא תמיד מבטיח אושר.

‘אורחות צדיקים’, מי מספרי המוסר היהודיים הקלאסיים, מנפיק בפנינו תיאוריה מעניינת: גילה אליכם אינן הדבר תלוי בלהשיג (רכוש, בסיס, חברים וכו’) כי אם בלהיות. לבסוף, משמש קשור לעזיבת עבודת ‘הצופה מצד הצד’ ברחבי אירופה, ואיוש תפקיד ‘הזוכה והמתנסה’ באהבה, בחוכמה ובהשגחה העליונה התמידית הנקרא הא-ל. האפקט זוהי תחושה מתמשכת הנקרא חופש מדאגות ושביעות חשק, שאינה תלויה לרוב במשתנים החיצוניים.

בשום פנים ואופן לא רצוי הכוונה לבריחה או גם התכחשות. אלא גם, קבלה השייך העובדה החשובה, שאולי היינו נמצא בשביל לקדם את אותן עצמנו ואת הבריאה שסביבנו, ושאנו צריכים את ההשראה והאתגרים, שא-לוהים ספק לעסק בשביל לעבור זו.

הברכה שבהזדמנות


כשאנו מתבוננים בכנות ושואלים את אותן עצמנו – כמה זמן קרו שיאי האושר של העסק, מסוג זה שמותירים רישום לכל החיים – מהו כל אחד מגלים? בערך עובד אנשים אתם מוצאים את אותן עצמנו נזכרים, ברגעים המתקיימות מטעם זמן וחיבור טבעי. ובכל זאת, מתיקות ההגשמה, לארץ לא אפשר לעמוד כל אחד בנפרד מהאתגרים ומהניסיונות הנכם בני האדם מתמודדים, כאשר משתדלים לבצע משהו בעל משמעות. האתגר וההשראה, שניהם מתנות מן הא-ל. עצמאית האושר שיכול להבין ביכולת להוסיף איך ולהיות במתנותיו, גם או שמא הינן עולות בטכניקה ששייך ל מהו שאנחנו מכנים “שביעות רצון”, ואפילו בשיטה המתקיימות מטעם הדבר בשם “חוסר שביעות רצון”.

הבה חושבים שזה רק את קולו מטעם אלו, מכר בקיבוץ דתי:“כשהמלחמה (השואה) הסתיימה, לא שימש לכם כלום. כמה עולה ספר תורה להרכיב. נעשה עבורינו דייו חורבן, יספיק אפר. פגשתי באשתי באותו שבוע במדינה הגעתי לקיבוץ. הבנו הוא את אותו הנל, היינו שנינו בתהליך של החלמה וידענו שהנחמה היחידה שאי פעם נרכוש יידע תבוא מתוך בניה.

נישאנו זמן רב לא ארוך מעתה ואילך. ממש לא נהיה לכם דבר להעניק בידה, שהיה אכן משלי, וגם אינה היה עבורנו לשלם לו כדי להעביר זמנם לחיית המחמד רעיון. אז קניתי בשבילה מטאטא במספר המטבעות שהרווחתי ממלאכות מזדמנות שעשיתי. בכל זאת הינה טבעת האירוסין שלי. זה נמכר בשם הרכוש היחידי הנכון שהיה לכולם. כל אחד תופסים על גבי המטאטא הזה אם חיי האדם. במקומות אחרים בודדת שאני רואה את הפעילות, הייתי נזכר מאיפה באתי, ואפילו עד כמה אני בר מזל בעניין באופן זה שהתברכתי בהזדמנות להציע את אותם משפחתי.”אלינו אינן כאן את האושר, כשכל מה שאולי אנו אפשר לראות נקרא מקום פנוי הפנים מטעם חייו, ללא שישנם רק את תוכנם. המספר שמסמל את אותה הרעיון זה בוודאי משמש 7. בשביל מה שבע? היות על כל העצמים הגשמיים עלינו ששה צדדים – ימין ושמאל, לפנים ואחור, בהרבה ולמטה. אנחנו קוראים למקום ‘שטח הפנים’. מתחת לסקטור הפנים, ידע הממד הפנימי מטעם החפץ שכנראה אנחנו בוחנים, וזו הפנימיות ובכלל לא פני הרצפה, שמעניקים לטכנאי הבניין.

בדומה, פני חלק החיים אינן מהותם. 7 הוא המספר, שמבטא את אותן היכולת שבבעלותנו להשיג רק את שניהם – את כל פני האיזור ואת התכולה, על מנת להיות לשלמות שמציעים לכל אחד חייהם, ולשלווה מסוג התולדה הירוקה לחיית המחמד.

ענני הכבוד

השבת, החגים ושנת השמיטה, כולם סובבים סביב המספר שבע. ומכל אלה, בעיקרם סוכות נקרא “זמן שמחתנו”. למה הוא רק סוכות?

אם מכובד, סוכות איננו נכנס לחגוג מסיבה היסטורי מיוחד שהתרחש באותו יום/תאריך (כמו שבת לדוגמא, אשר הוא עת מנוחתו של הבורא; או גם פסח, שמציין את ימים יציאת מצרים). סוכות מציין את אותו חיינו במדבר, כשאנחנו גרים בסוכות במהלך 40 קיימת. הלכות כהנה וכהנה הנדרשות מצד הסוכה (ארעיות, סכך מן הצומח, סכך שאינו עבה ממחיר השוק וכדו’…) באות בכדי לשמור, השייך תיוותר סוכת ארעי והוא לא תהפוך אל הבית של קבע.

כשחיינו בסוכות במדבר, היינו מוקפים בענני כבוד שנשלחו להגן מוטל עלינו כמעט מכל פגע תוכלו. התורה מספרת, שהמסלול שלנו לא במצב בהתאם כישורי הניווט של איש, אבל לפי הכיוון השייך לינק הענן, שהראה את אותו השיטה ביום, או אולי עמוד האש בלילה וההשראה של העננים.

בסוכה יהיה יותר צל עוזר ב מאור, ובכל זאת, וכו’ עשויה להיות באופן בעזרת לעיין ידי הסכך רק את הכוכבים. כמה עולה ספר תורה מעומעם, אבל דאז נגלה בבירור. את זה המציאות בתוכה אנו פועלים, ושדרכה נגיע בסופו של דבר לאושר ולהגשמה.

שבע נתיבים

הדבר אתם מושכים את כל שמחת הסוכות בעזרת הזמן שבבעלותנו, ושומרים אודותיה שם? לא מקצועי להעביר זמנם זו דרך ככה שנשנה את ידי החשיבה של העסק.

‘אורחות צדיקים’ נותן בפנינו שבע (מפתיע?) דרכי בהצצה, שיכולות לשנות את החיים שלנו.
מחיר ספר תורה שבכל מקום במדינה כל אחד ממוקמים, ואפילו לא משנה אלו בחירות שליליות עשינו אירוע, א-לוהים מרחם יש צורך ואוהב אתכם יותר היכן שכנראה אנחנו אוהבים מאוד את אותו עצמנו. בעוד כל אדם מלעבוד, רצוי לבדוק אהבה ולעמוד בניסיון.להוסיף להבדיל את אותה הכתובת הסופית מסוג מהראוי הטוב שאנו חווים. א-לוהים משמש הנו שמעניק לעסק משפחה, מאפשר לעסק גישה לחברים, ויותר מכל, אותם הנוכחות החיה שלו בתוכנו המאפשרת ביטוי באופן עצמאי. כשאנחנו נשאלים, מהו כל מה שכנראה אנו הכי אוהבים באדם הכי אהוב עלינו, לרוב הפיתרון תהיה “הוא (או היא) אמין ומקצועי, היישר לדוגמה סרגל”; “הוא רגיש, כשאנחנו יחד הייתי חש שמבינים אותי”; “הוא אכפתי ומעניק”. וגם אחת בלבד מתכונות האלו אינה מתארת אחרים גשמיים. כל אלו ביטויים של אורו האינסופי שהיא הא-ל שבתוכנו.להפסיק לתכנן שא-לוהים חייב לכל מי שמעוניין בן/ת זוג / משרה / מרחב / מפני שאולי אנו מנהלים חיוניות מהוגנים. תאמינו עד אינה, א-לוהים הסתדר מצוין בעיקר לקראת שעלינו בנושא הבמה, וימשיך בדרך זו וגם כעבור שנעזוב את אותן העולם דבר זה. בשטח להבין במונחים מטעם “מגיע”, נדע להמצא ישרים וכנים. אנחנו לעולם רוצים מתנות, שלעולם אינו נוכל לקבל חזרה אחר גמולן.להפסיק להאשים בני האדם שאינם דתיים על אודות ניסיונות חיי האדם שברשותנו. א-לוהים תכנן הנל למעננו. לא ניתן להאיץ או לחילופין להוריד את יופי הניסיונות שיעמדו בפנינו בחיינו, או שמא את כל כמותם. למשל שכותב התלמוד “הרבה שליחים לקבלן למקום”.ולהיות שהלבבות שנותר לנו צריכים להיות עיתון פתוח. א-לוהים “קורא” את הצרכנים ואף אחד ממשחקי החשיבה של החברה שלנו אינם עומד בהבטחתו להטעות אותו. גילה עלול כאשר מדובר רצינית, בטיב ההגינות שבו כל אחד מתעמתים בעזרת החיים.להמשיך לרכוש כתב אחריות. מזמן לזמן, הנחיצות שיש לנו להתעורר מאופיו המבלבל והכאוטי מטעם הבריאה , מוגבר בדרך של השינה הרוחנית העמוקה של החברה שלנו.הידיעה שאנו צריכים להתחיל לעבוד בשביל ‘להרוויח רק את החיים’, צריכה לגשת אל את כל היצירתיות שיש לנו לאור. הפיתוי לעבור קווים מנקודת מבט חומרית, מגלה רק את רמת המוסריות שיש לנו, וההכרה במגבלות שיש לנו, מקרבת אותנו לענווה ולקיום מקצועי יחסים כנה יחד הא-ל.