Month: December 2022

הרבה מספר פעמים בני האדם בולטים את אותן הברכה שבחיים של העסק לקראת פרוטות.

בפרשת השבוע (תולדות) מסופר הסיפור על עשיו הנפוץ אחר הבכורה מהצלם ליעקב “וְיַֽעֲקֹ֞ב נָתַ֣ן לְעֵשָׂ֗ו לֶ֚חֶם וּנְזִ֣יד עֲדָשִׁ֔ים וַיֹּ֣אכַל וַיֵּ֔שְׁתְּ

Read More