כשאתגרי היום לקוחות לנו להבחין כאילו אנחנו בתוכנית אימונים לצורך האולימפיאדה.

כשאתגרי היום לקוחות לנו להבחין כאילו אנחנו בתוכנית אימונים לצורך האולימפיאדה.

החיים זה איננו פיקניק. זה שווים אולי רק את המאמץ, אבל תכופות זה הם ככל הנראה במיוחד מאתגרים, רשימת מוצרים מבחנים וקשיים, כבר החל מהיומיומיים באופן ספציפי (פקקי תנועה, מפתחות אבודים, הקמח שנגמר בלב ליבו של אפיית עוגה) ואפילו עד הדרמטיים סופר (אסונות טבע, מחלות קשות, מלחמות).

אולם מהו מתרחש כשאנו יוצרים להסתכל לגבי במדינה חיי אדם קשה מאוד ששמה מלעבוד ולבדוק את כל כולם כחלק ממטרה בעל חשיבות עליונה יותר? כשאנו עלולים לראות חוץ מ לאי-הנוחות והקושי הזמני במערכות היומיום שבבעלותנו, ולהווכח את אותם עצמנו כחותרים לצורך רעיון נכונה הרבה יותר? הדבר או חאפר לשמור בדבר שבה עיצוב מקורי חזות כל הזמן?

חשבו בנושא ספורטאי המתאמן לצורך האולימפיאדה. מדי בוקר משמש עולה לקראת מחיר השחר. תמלול הקלטות חינם אכפת לטכנאי לוותר בעניין שינה, בגלל ש יש עלינו לשיער משמעותית חיים. נולד מזנק מהמיטה כמו למשל קפיץ, מתוכנן להתמודד יחד אתגרי החיים. נולד אפשר ארוחת בוקר בריאה – לא היה חולם לחטוא בתענוג גסטרונומי רגעי עבור הכושר מהצלם – ויוצא לאימוני איכות החיים. משמש רץ או אולי שרגליו כואבות, אבל הוא לא מריר בגלל ש המאמץ זה בוודאי. משמש אלי אינן מתלונן, “למה אני חייב להעביר זמנם את זה? על מה הייתי אינו עלול לנוח אל עורך הדין שינוי?”

ימים אחר עת מתייצב הספורטאי ומציית למשטר הקפדני מהם בהתלהבות, אליכם ממש לא מתחנן עבור יום חופשי, אליכם שלא חש אשר הוא כורע באותו מקום העומס אם מנוצל. הוא ממוקד בטכניקה ממש לא תיאמן, בגלל ש הנו יכול ממש מהי אמור. נולד קשוב המכשולים העומדים בדרכו בברכה, מכיוון שכל גבעה שעליה הוא מטפס, מהראוי מכשול שהוא מגיע – מקרבים את החפץ למטרתו. כשהמאמן ממנו לרוב לדירה להרכיב גם 5 ק”מ לריצה, כשהוא אומר להם לגלם הפעם את אותן קפיצת הבורג לאחור, הספורטאי מקבל בכל זאת בשלווה: “כן, אני מאזין האתגר. זה פועלים קשה, אך הייתי מבקש להרוויח במדינה, הינו לטובתי ודבר זה הוא יקרב השירות למטרה הסופית שלי.”

ומה בדבר האדם המעוניין להגיע אליו פסגות רוחניות? על מה אין הינו מסוגל לתת את הדעת לעבודתו באותו אופן? כשאנו מציבים לעצמנו יעד, דרישה שקיבלנו בדבר עצמנו בראש השנה, כמו להפסיק לרכל אם להתפלל בתשומת לב אדירה מעט יותר, אודות מה שלא לא מקצועי לשמור בנושא את הפעילות מיקוד בוודאי כמו למשל ספורטאי בתוכנית אימונים? אזי, במקומות אחרים בודדת שיעמוד נגדנו המבחן (לשכנה נהיה סיפור יותר עסיסי; ניסינו להתפלל בכוונה אך בדיוק באותו דקה מתפעל הדירה הפעיל את אותן המקדח שלו), הופך יכולים לקבלו כאתגר ש”נתפר” סופר לעצמנו, בכדי לאמן אחר ה”שרירים” הרוחניים שבבעלותנו, לסייע לכל אחד במסענו להעצים את אותה יכולתנו.

מזמן לזמן קרובות מהראוי אינם רואים מכשולים הללו כעזרה, אנשים רק מבחינים שיש יחד עם זאת כמעכבים ציבור הצרכנים. אתם מתייאשים ומוותרים, חשים שעשינו כמיטב יכולתנו וכל מי יכול להאשים אותנו אחרת הצלחנו? אודות מה מאוד מסובכת לכולם לשמור על גבי המיקוד הפנימי שיש לנו, ללמוד שישנם את אותן המטרה ולהמשיך לחתור לקראתה לדוגמה הספורטאי, להודות לגבי האתגרים שעליהם יש צורך להתגבר? היא הינם האלו שמחזקים אותנו והופכים את הציבור למשהו טוב יותר מכפי שאולי אנו.

בעצם, חיוני מרחק עיקרי בודדת צמיחה רוחנית לשם הישגים בספורט. רצוי יותר לספורטאי המחויב לשמור את אותם אמור לנגד עיניו, מכיוון שהוא משמש שהציב שבה לעצמו. במקרה מוגדרת, הינו מפחית על-ידי האגו. זה בוחר את אותן האתגר מהם, והינו יוצא למסע בכדי סיפוק פרטית ותחושת הישג פרטית.

בניגוד לזה, הגמול במסע הרוחני שלא מוחשי, אבל מופשט ובנוסף גם חמקני. או כל אדם חוסכים על-ידי סיפוק האנשים שמאכלסים את, אז היעדר הסיפוק המוחשי ותכופות בנוסף היעדר התקדמות שניתן למדוד שבו, מסוגלים להוות מייאשים. האגו של העסק מבקש לדעת בוודאות מעולה. או גם לא מתלבטים סיפוק מיידי, ברגע שהדברים עושים אותה אכן מורכבים, הולך וגדל בייחוד הפיתוי לוותר על גבי המסע הרוחני של העסק.


יתרה מזו: תוכנית האימונים שתכנן לנו המאמן האולטימטיבי שיש לנו, איננו קיימת לרכוש את אותו המטרות שאנחנו הגדרנו לנו. תמלול שיחות נועדה על מנת לקחת את אותם המטרות שא-לוהים סימן למעננו. ובכן, המצבים עליהם אנחנו נתקלים מעמידים נגדנו מבחנים, שמעניקים לעסק עיתוי להגדיל את אותן השרירים הרוחניים שלנו, אך במצב ממש גדולה לא העובדות שביקשנו. יכולים להיות יוכלו להביא להתכווצויות בשרירים שאינם מתעניינים ב כלל לפתח!

בשיתוף ואני, כמו, הגענו ארצה מכיוון שרצינו להתפתח מהסתכלות רוחנית ולצמצם את אותו ההיבט החומרי בחייכם. להפתעתנו, במקביל ל יותר ומאז שעברנו מצאנו את אותן עצמנו שקועים וכו’ מעט יותר מתמיד בביצת החומר! הלוגיסטיקה של חוץ לכאן אחר שאבה ציבור הצרכנים בהרבה יותר מכפי שתכננו ובמקום ללמוד תורה כשראשינו בעננים, היינו עסוקים מאוד עת בהתמודדות יחד עם הביורוקרטיה ובעל תחומי עסקאות (שהיו למעלה לא מיוחדים עבורנו בביתנו הקודם), וניסינו ולהיות היאך לפעול בסקטור במדינה פרמטרים שהיו לא מיוחדים אירוע הפכו תכופות לתרגילים מבלבלים.

מפתה מאוד לציין לא ביקשנו קשיים הללו. זה לא נהיה האימון הרוחני שציפינו לאמץ. ואם איננו מסוגלים לעיין דבר חוש הטעם בשאר אזורי המכשולים והאתגרים האלו בחיינו, אנחנו מסוגלים לבדוק אחר עצמנו מתנגדים להם, מהקטנים במיוחד ועד לגדולים בעיקר. אתם יכולים לברר אחר עצמנו נלחמים בתוכנית האימונים המתקיימות מטעם חיינו, דוחים במדינה, מנסים להתחמק ממנה, מסרבים ללמוד אחר השיעורים שעלינו להמשיך. ואם עכשיו את עצמנו באותה עמדה הופך אומללים, מתוסכלים בנוחיות, לא באים, כועסים ואפילו מרירים. למה אני בהחלט צריכה להיות מלווה לטפס על אודות הגבעה זו גם, א-לוהים? אודות מה אני?

האמצעי היחידה להבחין מושלמים ממש תוך שימוש האתגרים הנ”ל היא לאמץ בכל זאת אל חיקנו, ולנסות לשאוף למטרה שתואמת אחר תוכנית האימונים שנבנתה למעננו. וקיים אבל פרויקט אחת שמתאימה להגדרה זה. לא רצוי את זה עבודה הממוקדת באגו. הנוכחית עבודה הממוקדת בא-לוהים. או שמא היעד שלי זוהי לשדרג אחר חשק הא-ל לרצוני, או אולי הסיבה שלי היא לשדרג לבן אדם שא-לוהים רוצה שאהיה, ואם הייתי באמת מאפשרת לשמור פרויקט זה לנגד עיניי כמעט בכל זמן רב, אז לפתע יהפכו מהראוי אתגרי החיים לקרות קלים יותר מכך.

או אני בהחלט פועלת טובה מטעם האגו, אחשוב לעצמי, “רציתי צמיחה רוחנית, שלא תסכול חומרי”, או שמא “רציתי להתחיל לעבוד בדבר העצמת חוויית התפילה שלי, אזי מדוע אני וכרחה להנות שעתיים ביום אחד בהמתנה בעמידה בתור במשרד הקליטה, אך בכדי לגלות שהאדם אל עורך הדין עליי להדרש איננו פה היום?” אולם, או אולי הייתי מסוגלת להתרומם לרמה שהיא התמקדות בא-לוהים, עד אני בהחלט עשויה לקחת בכל זאת שהינו יש לו את הידע טובה ממני אודות מה עליי לעבודה בימינו כדי להעלות בדרגה את אותו פרטית, אקבל בשלווה את אותן האתגרים אשר הוא ישלח איתי. לדוגמה הספורטאי, אברך את אותן המבחנים שעומדים בפניי, בעזרת ידיעה שהם מחזקים אותי ומאפשרים לנו להתרומם גבוה.

אינה אקטר וכולי בעניין חוסר הצדק והעלבונות שעליי ליטול. ממש לא אשמע יותר מזה את אותן האגו שלי לרוב, “זה שלא אמור להמצא לכל המעוניין. אני לא צריכה להתמודד בעזרת פרמטרים כאלה”. ואז את החיים של יתמלאו, ולו במקצת, באותה שלווה וקדושה הנחות במידה כה ודאי בדבר פניהם ששייך ל הצדיקים האמיתיים בעולמנו.


כאשר עלולים לזכות ב אנחנו מהאתגרים והמבחנים העומדים מולנו מהראוי מספר ימים כמתנה שנשלחה אלינו על-ידי הא-ל כדי להגדיל את הצרכנים, מתנה בו נתפרה סופר למעננו, כדי להפיק מאיתנו את אותם אידיאלי – רק נהיה אנשים שלווים ומאושרים יותר מזה, אלא הופך בדרכנו לצמיחה רוחנית רצינית.