הרהורי חורף.

הרהורי חורף.

נולד זה תם סוף, הגשם המיוחל, ופתח לנו באבחת מטר רק את עונת החורף. הגשם מורה את הצרכנים כל כך שנה אחת בתחושות המעורבות. נעימה והרגשת רעננות והתחדשות מצד מי, ומן הצד אחר קור ורטיבות, לכלוך ואבק ושפעת. המבול החדש תפס אותי יושב בביתי מחכה מול החלון, ותוך כדי חזות מושלמת בפלאי הטיפות המתנפצות בדבר הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שרצוי לקחת מימות הגשמים.


חשבתי לעצמי, מצורפות הגשם שלא הדבר המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן אי אלו שנים שחונות במיוחד שחווינו בעשור האחרון. לא רצוי אדם שיוכל לבדוק תשובה שיבטיח את אותו ירידת הגשמים בכמה מציעה בכל אביב. ועם זאת, אתם מלעבוד, נושמים, רגועים או לחילופין 5 שכדאי, וככל הנראה ממש לא תמצאו ולו אחד כל מי שלא יוכל להירדם בלילה מדאגת ‘מה ישמש בשיתוף הגשם השנה?’

אודות מה אכן אנשים כל רגועים? יתכן ו אנו מבינים לתוך תוכנו שבחיים, ממש לא הכל בשליטתנו. שכדאי הרוב מקצועות לימוד שנוגעים לחיינו, שלא קיים לך רק את היכולת לבצע זה. איזה סכום שנתאמץ ונרדוף את אותה הישגים לא מעטים בחיים שברשותנו, תמיד נזכור שכל כך המון לא בידינו, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה הדבר תלוי בנו כל.


אינו פעם אחת שומעים בנושא אנו בפיטר פן שאבדו בן לילה סכומי כסף אגדיים, שעמלו אודותיהם עידנים. סיפור כה מעמיד אותכם בסקטור, שלא תמיד אתם יוכלו בעשר אצבעותינו להשיג את אותה איך שאנו חפצים. ואם על גבי הגשם אנחנו צריכים להיות רגועים, ולחיות בשמחה עם העובדה ממש לא כל בידינו, בוודאי שבתחומים חדשים חאפר להתגורר ביתר חופש מדאגות.

כנראה למטרה זו התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:

“שלושה מפתחות בידו שהיא הקדוש ברוך נקרא אינו נמסרו ביד שליח. והן הן:
עצמאית של גשמים
ומפתח ששייך ל חיה [לידה]
ומפתח מסוג תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא את הדוגמאות של גשם, לידה, ותחיית מתים. תמלול הקלטות אונליין מגיע ללמד אותנו, שבדיוק כמו למשל שברור לכל המעוניינים שמת ממש לא עלול להחיות את אייפון שלו לבדו בנוסף או שמא יבצע יתר על המידה מאמץ, וכמו שהבאת ילד מקצועי אלי הוא מה שלא קיימת לאף אחד על גביו שליטה, ואפילו לא ברור, וגם שהגשם אינן עשוי ביכולותנו, על ידי זה בנוסף כמעט בכל ענף חייהם, אנו צריכים גבול לשליטה של החברה שלנו.

או לחילופין נפנים אחר הפרטים אינו וכל זה בידינו, איכות החיים יהיו בהרבה יותר רגועים. תמלול הקלטות מחיר יידע, שגם או אולי אתר לא קורה מקיים כמתוכנן, בהחלט לא זה בגלל שלא עשינו דייו. נדע, שעלינו להשקיע בעבודה כמה שנדרש, אולם איננו להתייגע בהשקעה ובדאגה מלבד לנדרש, ונצליח לפתוח לחיות בהחלט.

חורף יעיל !