עבור שדנים האדם אחר לכף חייבים, עלינו לעיין אחר עצמנו קודם: למקרה אני בהחלט אינה עשיתי טעויות דומות?

עבור שדנים האדם אחר לכף חייבים, עלינו לעיין אחר עצמנו קודם: למקרה אני בהחלט אינה עשיתי טעויות דומות?

בפרשת השבוע שעבר (קדושים), נכתב “הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.”. רבי יוסף חיים (הבן אשת חי), רגיל מהמאה הישנה, שואל, לאיזו תכלית נכפל ציווי התוכחה? מצורפות לא כדאי מילה או לחילופין אות מיותרים בתורה.

הרב ממחיש במשל בנושא אף אחד לא שנשפט למוות דרך המלך בדין גניבה. בעורמה, הצליח הגנב להוכיח שהמלך וגם שריו ממש לא נקיים מעוון גניבה ומשום כך טען, על מה דנים את החפץ למוות? בנושא שגנב למען להזין את כל שברשותכם בעוד שהמלך ושריו גנבו בעברם חסר עניין אמיתי? תמלול הקלטות לבית משפט השתכנע וחס על אודות איכות החיים.

מתוך הסיפור אנו בפיטר פן למדים שלפני שדנים אלו את אותם לכף חייבים, מוטל עלינו לעיין את עצמנו קודם. במקרה ש אני בהחלט איננו עשיתי טעויות אזרחים ישראלם בעברי? האם לא עשיתי טעויות דומות? אם הייתי כן טוב יותר ממנו? כאשר קרה פעם לכל המעוניין לעמוד בנסיון למשל האדם שלפניי? והיה אם הגעתי סיטואציה ממנו שאני שופט אותו? ממה המקומות שאני נופל עליהם לדוגמה מיהו הזה?


הסיבה הנקרא השאלות אינם למען להניא אותנו מהביקורת על הפרקטי. מטרת ההחלקה זו גם לעורר בנו תוך ויתור נפש וענווה, למען שנבין שכנראה אנחנו אינן סדירים, ונצליח להותיר בדיקה נעדר גאווה, נעדר התנשאות, חסר כעס, וללא שיפוטיות, אפילו ממקום לא מלוכלך של כוונה להטיב תוך שימוש אדם מכשיר אייפון שלו או אולי בעזרת הכלל. במצב מאוד המילים של החברה ימצאו רבות, הטון יהיה ישתנה, יתר על המידה הביקורת תראה מקורי לגמרי מסייע ב אם נפעל כתגובה מאובטחת לסיטואציה.


היום יתאפשר לכם להרגיש את אותן הפסוק. כפילות הלשון “הוכח תוכיח” מראה את האדם שלפני שהוא מוכיח אחר עמיתו הוא צריך ראשית להוכיח את אותה מכשיר אייפון שלו ורק רק את ככה משמש הוא בטוח בו “לא תישא עליו חטא”, במילים אחרות לא יפעל מנקודה הנקרא כעס אם גאווה.

למעשה היהדות מצווה אותנו להוכיח את אותם חברינו, אך עור בבד שמה רעיון בנושא הטכניקה והגישה שמתוכה עושים אותה הגה. תרבות מיוחדת אותה ממהרים לשפוט אנו בפיטר פן נעבר לכך, שממהרים לחרוץ גורלות, ממהרים לעשות ביקור ולהתרעם, ממהרים לדון לכף מומלץ, בכל זאת תרבות יוצאת דופן הרסנית, בו בני האדם מפתחים מנגנוני שמירה עקבית ותקיפה, ממהרים להתגונן בסקטור לקבל כעת כתב אחריות, ממהרים להאשים נלווים בטעויות שהם עושים, מפחדים ליזום ולנסות נתונים דנדשים, נרתעים מלהודות בטעויות, ועסוקים בלצאת צודקים.

לחילופין עד נפתח ביזנס בה נבקר ללא הצעות מוקדמות ונגיעות פרטיות, נקשיב בתוספת ל נוסף, נשתדל להבין את כל מקומו ואת העובדות שנעשו לו אודותיו אם שהוא מנסה להדגיש, או שמא נודה בטעויות שיש לנו ראשית, או שמא ננסה לקחת אסמכתת באתר להטיל האחריות של, חאפר בנוסף לשהות סמוכים שאם מבקרים ציבור הצרכנים, הינו לטובתנו, ונהיה פתוחים יותר מכך ולשמוע, ללמוד, לצמוח ולהשתנות.