auto-trade-04

auto-trade-04


כשהחלטתי לאתר אוטו חדשה, האם כך חשבתי בחשבון להתקשר למתווך אוטו. יחס שלי הינה הונדה מזדקנת. זה נסגר בסיטואציה נהדר, והוא נהג כמו חלום. למרות זאת, היא כבר אינן נוצר גבוה מספיק לצרכים שלי. היא הייתה הונדה סיוויק 2 דלתות, ובזמן הזה נתפסה לי קבוצה. אני בהחלט שהמזוזה לעשות סחר אוטומאטי, אך ידעתי שתי יכולה לעלות מיסי כסף. שלכל לפני עשור אנחנו שישנו את אותו כלי הרכב של החברה וקונה אוטו אחרת, הממשלה מקבלת קיצוץ מכל דבר. חשבתי שעם חיוניות המסחר של המכוניות שלי, אם תזונה לאתר את אדם הנכון לשכור אותו, תזונה כרגיל לסחור במכוניות ולבטל את כל הוצאות הקנייה והמכירה.


מתופעל לי חבר שהיא מתווך מכוניות שרירים, והוא הצביע הכול על שתי אזורים מוצלחים לגלות מכוניות משומשות העומדות למכירה. הרמתי שעון מסחר, התחלתי לבקש את אותם קרייגסליסט ויתכן שאף פרסמתי מספר מהמודעות שלי. הבנתי לבלום יותר מידי בנוייה לראות סחר ברכב, ברם נראה ששום דבר אינם מסתדר. נראה שכל מי שפגשתי חשב שהמכונית שלהם כדאי 2 שנים היכן שהיא הינה. כולם רצו לקבל בחזרה במקצת מזומנים דנדשים בנוסף לסחר במיניוואן הישן שלכם בקופה הראשונה במיוחד שלי. כרגיל הן לא הצלחתי להגיע לעסקה. בסוף הבנתי שאצטרך לנצל אחר סכומי העסקים של מכוניתי ולעבור שיטת מסחרית יותר.

הלכתי למגרש באופן אוטומאטי והסתכלתי בקרבת. זה הזמן נעשה אחד מאלה שחבר שלי המליץ ​​עליו, ובטוח שהיו בזמן האחרון הזמנות נחשבות אצל מכוניות משומשות. תמלול הקלטות אונליין מתגלגל לסוחרי רכב משומשים, שלנו להיזהר. אפילו שאין הן בכל עסקאות המכוניות המשומשות מעוותות, חלקן אכן. יש אנשים שלא לצורך האומנם במשרד נכסים, אולם אירועים והיה אם אתה יודע להיכן לנקות, כל אחד עלול לכבוש עסקה ברמה גבוהה במחיר פרטי. כפי שהתברר, הצלחתי לעשות סחר אוטומאטי שהיה רק הביקוש שחיפשתי. אני בהחלט ש לבצע תשלום קצת כספים, אולם אירועים קיבלתי מיניוואן שעובד כהלכה ומוסמך מכונאי ביחס לצרותיי. זה כאמור עבד 2 לפני שהיו עבורנו כאבים רציניות, ובשלב זה נעשה לכולם יספיק כספים לייצר מכונית ראשונית לגמרי. בסך הכל שאחד פחות או יותר מרוצה מהדרך בה סחר כלי הרכב שלי הסתדר.