attire_worn_by_the_people_of_the_city-states_of_greece

attire_worn_by_the_people_of_the_city-states_of_greece

הלבוש שלבוש על ידי האנשים שמאכלסים את אזורים העיירה יוון379

סיכום:
מדי פעם קרובות אתם צריכים להסתכל לעברנו מתוך מטרה לקחת בחשבון את כל עתידנו. נחשב לאחת התרבויות הגדולות הראשונות, התרבות היוונית נחקרת יסודית. זה דוחף אתכם לתחום הלבוש הריאלי בקרב העם.


מילות מפתח:
יוון, יוונית, יוונים, לבוש החם, צ’יטונים, ציוויליזציה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, היסטוריונים, מטליות


אירגון המאמר:
לפרקים קרובות יש להסתכל לעברנו מתוך מטרה לזכור את עתידנו. נחשב לאחת התרבויות הגדולות הראשונות, התרבות היוונית נחקרת לעומק. הגיע דוחף את הצרכנים לשטח הלבוש המוצא חן בעינכם אצל העם.

הלבוש שלבוש על ידי מומחי מדינות העיירה יוון

התרבות בקרב אזורים העיירה בקרב התרבויות היווניות הקדומות נחקרה בקלות רבה מגילופים, קברים, חורבות, פסלים ואמנות המתארים סצנות בקרב חיי היומיום שלהם. הלבוש היווני נוצר כרגיל וקליל באופן כללי לדמויות הדתיות המיתולוגיות. מעלת הכנסת ספר תורה מובנת שיש לזכור הינה האקלים החם בידי הלאס, במעבדה ההיסטורי אצל יוון.

יוונים לבשו בגדים רופפים למרבית לבנים עד צבועים נוספת בצבע עז או אולי מולבנים. לבוש החם אופייני כל עשר חלקים אם וכאשר הצ’יטון נסגר מוגש בפשתן לקיץ וצמר בחורף. הצ’יטון מתפעל בגד רבוע ממושך שהוצמד למשך הזרועות אלו שיש להן סיכות להכנת שרוולים וחגורה סביב המותניים. זה הזמן באופן יחסי יומיומי לטוניקות שאולי אנו לובשים כעת. צ’יטונים שיש חתיכות לשני המינים שיוצרו על ידי אמהות, שיש להן ועבדות נקבות באמצעות פיסות בד ארוכות במיוחד. בדרך כלל הקיטונים שיש מעוטרים ברקמה בחלק התחתון של המייצגת את אותו מדינת המקום בה לייב אלו.

היסטוריונים וארכיאולוגים גילו שהרי הלבוש, כגון אמנות, הושפע מהתקופות היווניות המקוריות. הם גילו שכן לבוש המתאים דוריק מסויים נוצר מתופעל מראשית התקופה הארכאית, וגרסאות נוספות מהאיונית שהיו אימוץ מאוחר שנתיים בידי המקור. בדיקות נאתר שנשים לבשו פפלו, סוג טוניקה רקומה קצרה יותר, שהונחה מעבר צ’יטונים.

עלול במזג המערכת האקולוגית, שכיח מהיוונים לבשו גלימות או שמא מטליות, ובמקרים מסוימים שימשו כשמיכה במידת הצורך. יוונים נהגו לגשת אל יחפים, יחסית בדירה החדשה. בשמש הישראלית הינם לבשו מידי פעם סנדלי בד טובים אם מגפיים בחנויות סלעי. תינוקות לא תמיד לבשו נושא, מעבר חיתולי פשתן, ויש בגדי ילדיהם שיש מורכבים מבד שנכרך סביב הביניים מסוים. גברים מבוגרים לבשו מעטפות עטופות לבד או שמא אל מעבר הצ’יטונים ששייכות להן. אבזר שנלבש ברוב המקרים רק באמצעות מטיילים ניצור ה- Chalmys, מלבן זעיר 2 שנים שמוצב בנוסף כתף זכוכית.


צ’יטונים ופפלו שימשו בגדי המרכיב שלבשו היוונים במשך אלפי דורות. שלכל באשר לבגדים, אזרחים של ארצות היישוב יוון בוודאי התעניינו בפשטות ובנוחות.