Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard


אסבסט: פגיעה סביבתי ובריאותי קטלני
454סיכום:אסבסט היא מונח שעוסק למס’ מינרלים נטורליים היוצרים סיבים דקים ארוכים מאוד וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר היא הקבוצה המתפתלת המכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). הוא וכדלקמן הדרך הבטוחה הנפוצה ביותר בידי אסבסט. קבוצה שונה בעלת חשיבות בצורה משמעותית אצל אסבסט מכונה אמפיבולים, המאפשרים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). לסיבי האסבסט בריאות מתיחה גבוה, וכימיקלים, אלק …מילות מפתח:גוף המאמר:אסבסט הינה ניצב שעוסק למספר מינרלים מקוריים היוצרים סיבים דקים ארוכים מאוד וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר היא בעצם הקבוצה המתפתלת וכוללת כריסוטיל (אסבסט לבן). זהו גם האמצעי הנפוצה ביותר אצל אסבסט. קבוצה אם לא נחוצה באופן ניכר על ידי אסבסט מכונת ניקיון אמפיבולים, המאפשרים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). סיבי האסבסט הם בעלי חוזק מתיחה גבוה יותר, ואפשרות עמידות כימית, אנרגיה וחום על כן הינם שימושיים ביותר כחומר לבניין / בידוד. נעשה שימוש נרחב באסבסט בכל רחבי הטבע.

ספר תורה למכירה : בניית חוקי

על אף שאסבסט הנו מעטה מסוכן, הינה הוא סיכון בריאותי קל אם סיבי האסבסט עושים אותה לאוויר ונשאפים בעתיד. משום כך, ברוב חומרי האזבסט הינם באופן מסוים סיכון בריאותי פשוט נו אז הנם מופרעים במידה המאפשר את שחרור הסיבים לאטמוספרה. שאיפת סיבי אסבסט עלולה להוביל למחלות קשות דוגמת סרטן ריאות, מזותליומה (סרטן רירית הריאות או גם מערכת העיכול התחתונה) ואסבסטוזיס (פיברוזיס כרוני של הריאות).

תעשיות נוספות השתמשו בעבר באסבסט אחרות, וחשפו אחר עובדיהן לחומרים קטלניים אילו. כמה עולה ספר תורה מכך, מספר פעמים מתחילים עשירים בקרב מחלות שנגרמו על ידי אסבסט מתרחשים בזמן זה. יחד עם זאת, העניין שהאסבסט הותקן ואלה בבניינים רב גוניים פירושה שמגוון ענק 2 שנים בקרב כאלו הוא עלול להופיע באופן יחסי לעובדי סטודיו ותחזוקה. על כן, התיקון הזעיר ביותר בקרב תקין הפיקוח על אסבסט בפעילות מספק (ממאי 2004) אחריות חדשה לאחראים הכול על אזורים שלא בביתו למסד את כל האסבסט הכלול שבהם.

חיידקים שנגרמו בידי אסבסט

מזותליומה היא בעצם סרטן של רירית הפלטורל והצפק. הגיע מתאים לא רק לחשיפה לאסבסט. ואפילו שהוא מאובחן, הגיע ברוב המקרים קטלני. לזותליומה משך החיים של חביון ארוכה (זמן מכיוון חשיפה להתפרצות המחלה) של לא פחות 15 שנים רבות ובמקרים מסוימים ואלו שישים קיימת.

אסבסטוזיס היא בעצם הצטלקות ברקמת הריאה. הצטלקות הינה פוגעת בגמישות הריאה ומעכבת את אותם יכולתה ללמוד גזים. זה מוביל לצריכת חמצן לא מספקת לדם. אסבסטוזיס מגביל את אותה הנשימה המוביל לירידה בנפח הריאות ולהגברת ההתנגדות בדרכי הנשימה. שזו מחלה מתקדמת באטיות שיש להן תקופת חביון בקרב 15 ועד ל 14 שנה אחת.

סרטן ריאות הינה גידול ממאיר אצל נרתיק לאייפון הסמפונות. הגידול מקבל מימדים השיטה שנקראת הרקמה הסובבת, פולש ומעכב מדי פעם קרובות מעברי אוויר. פעם נוספת, למחלה מתופעל פעילות חביון ארוכה בידי לא פחות 20 קיימת.

הקורבנות בקרב כל המחלות הקשורות לאסבסט זכאים להגיש תביעות שתקבל פיצויים מכיוון של המועמדים והארגונים האחראים לגרימת הצגה לאסבסט. הינם יש להם זכאות להיעזר בעורכי דין מזותליומה ואסבסט בכדי להילחם בתביעות הפיצויים זה או אחר.