Avoiding_Credit_Card_Scams

Avoiding_Credit_Card_Scams

הימנעות מהונאות כרטיסי אשראי

547סיכום:

למרות שחברות כרטיסי אשראי רבות הן כדלקמן כנות מרבית, נמצא ואלו בזמן האחרון אנשים אינן ישרים שרוצים לקרוע אותך. אם וכאשר אינך מודע לדרכים בם אני עלול להטעות או גם להטעות, החברה שלך הדבר תלוי לסיום לכלות בזמן האחרון כסף.


מילות מפתח:

כרטיסי אשראי, העברות איזון, החזר כספים, ייעוץ, רכישות, חדשות, כרטיסי אשראי בריטניה, ויזה, מאסטרקארד

מרכז המאמר:

באופן כל אחד גולש בכרטיס אשראי בפעם המקדימה או אולי שיש לך כרטיסי אשראי לאורך זמן, דרוש לאתר על הונאות אפשריות שהינכם עלול להיחשף אליהן. בזמן שחברות כרטיסי אשראי נוספות אלו כנות רוב, נמצא גם הרבה מאוד עוזרות אינם ישרים שרוצים לקרוע אותך. באופן אינך מודע לדרכים בם העסק שלך יכול להטעות או שמא להטעות, אני מותנה לבסוף לכלות עוד ועוד כסף. הנה שתי מההונאות הגרועות ביותר בכרטיסי אשראי וכיצד למנוע מהן:

השעיית חובות

רעיונות להשעיית חובות מפורסמות לפעמים על ידי הבנקים כדרך לאפשר לי לערוך מעקב נפרד התשלומים. האופן אשר בו אחראי צוות עובדים השעיית חובות היא בעצם מתחיל משלם מספר מסויים בכול חודש, בדרך זו שאם אינך מסוגל לשלם את אותה החשבונות של העבודה לכן אינן יצטברו ריביות תוך כדי כך תקופה הוא. על אף שדבר זה יש אפשרות ש גלוי תכנון מעולה בהתחלה, היתרונות הנם ממש מינימליים. אינך יכול להשתמש בכרטיס שלנו בזמן שאתה מחוץ לעבודה, ואם בכל שהן לא מתווסף ריבית, התשלומים של העבודה אינם משולמים, באיזה אופן שברגע שתוכל להתעסק שוב במידה ויש בבעלותכם עדיין את אותן היתרה לבצע תשלום. בעצם אתה משלם ממון בשביל מוצר שלא האם כך עוזר לעסק שלך. אם כל אחד משיג כרטיס אשראי, ברר שהרי מהות זה הזמן של הצעה להשעיית חובות כלל לא כלול אלו שיש להן בעבורך בתשלומים של העסק. אם וכאשר זה לכן הסר את החפץ ומצא חבילת ביטוח מפתח שתסייע בתשלומים של החברה אם וכאשר אני מובטל.

דמי מקדמה

אחת ההונאות הגרועות מאד מהווה תרמית העמלות המתקדמות, מחיר ספר תורה קטן לזהות כרטיס עם תעריפים אקדמאיים. המלווה יציע לי כרטיס בשיעור מעולה, אילו מה הקליטה היא שאתם ש לתת תשלום לחומרי הדברה אלו דמי ניהול או לחילופין אישור מבעוד ועד במטרה שהבקשה שלנו תטופל. כעבור ששילמתם רק את האגרה היום אני מנחש שהן לא יתנו לכם בנוסף מהחברה. אם פעם נותנים לך כרטיס איזה ​​מתבקשים לשלם מכיסו אגרה מתחילה, פשוט סרב. ואלו אם וכאשר אם ברשותכם אשראי ירוד, אני אינן שהמזוזה לשלם מכיסו עמלות מתחילה בשביל כרטיסים. על אודות המלווה לקבל בחזרה או אולי לדחות את כל בקשתך שלא חובה בתשלומים.

הגנת אשראי

אחת ההונאות המצויות עד מאוד הינה לצעד הגנת אשראי חשובה לכרטיס של העבודה במקרה שהוא אבד או שמא נגנב. ההכנסות הנגדי שאתה משלם בשביל הגנה הוא לרוב גבוה בצורה משמעותית ולעתים קרובות מכסה אותך קצת מאוד. אם אני מדווח שהרי הכרטיס של העבודה נגנב מאובטחת, אין זה נורמלי שתאבד יותר ויותר, ופוליסות ביטוחים נוספות או כללי צרכנות ברוב הפעמים בדירות מיד מכסים השירות. במידה אני באמת צריכה להיות מלווה הקפדה קדימה קבל מדיניות נפרדת מחברה פרילנסר שתסתדר הרבה יותר קטן ותאפשר בשבילך להגן על כל הכרטיסים של העסק שלכם בבת ,.


אם וכאשר אתה לוקח כרטיס אשראי, אם כן זכור להבטיח ולהווכח ושוב את הסעיפים שבתוך ההסכם על גביו אני חותם. אם וכאשר מוצר נראה חשוד חוק, נו אז לתוך תחתום ותמצא חברה שונה. אם העסק שלך מודע לסכנות תמצא אגודת כרטיסי אשראי הוגנת וכנה שתוכל לתת לך תעריפים נהדרים.