Ask_Yourself

Ask_Yourself

שאל את אותו עצמך
סופרת: סלינה ריצ’רדסון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_158.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17
קטגוריה: שיפור פרטית ומניע
מאמר:

אם עם תחילת השנה הראשונה אני מרוצה מחייך לפי שהם כבר עכשיו? אני רגיל קבע יעדים והחלטות נוספות לשנת 2003, אילו והיה אם אתה מרוצה מהמקום אשר בו אתה מצויים עכשיו?
זו קושיה מובילה אנו אשר לשאול אחר עצמך. החברה שלך אינן מסוגל להגיע לאן שאתה מתעתד והיה אם העסק שלך אינם מכיר היכן היית. העסק שלך שהמזוזה לאמוד את אותן דבר זה שיש לך מעתה במטרה שתוכל לקבל חזרה שנתיים.
אני רוצה שיותר כספים יזרום לחיים של החברה מועדון החברה שלך אסיר תודה מפני מה שיש לך עכשיו? כתיבת ספר תורה שדבר זה יש אפשרות ש לא 2 שהיית רוצה שיהיה אך במידה ו זה לא משלם את החשבונות עכשיו? ואם לא כל כך השטרות, במידה ש הכסף זה בוודאי הן לא עוזר בדרך כלשהי?
בענף להסתכל בדבר ההיבטים השליליים בידי חיים שלכם – הפוך וש ומצא את אותם החלק החיובי. רק כמו סוללה, לכל דבר במהלך החיים מותקן צד מקצועי ושלילי.
השקפתך אודות מצב שכדאי ליטול לא טוב יכולה להשתנות את עתידך. באמצעות התמקדות בחלקים השליליים, נניח שיש לך כלי רכב ישנה יותר הזקוקה לתיקונים טובים, אתה פרמטר ליותר שליליות לצנוח למשחק רשת. למשל מדליק כגון. בדרך זו שככל שאנחנו מתעסק בדברים הרעים מאוד – הרכב שלכם לא עובדת מהיבט של גבוה – ככה המעוניינים הרעים מאוד מתכוונים להתקיים.
הצד אחר על ידי זה הזמן הנו שאם תבחר להתרכז בדברים גבוהים, כל אחד אטרקטיבי טוב יותר לחיים שלך. אם כל אחד מזהה בעובדה שיש לך כלי רכב ולמרות של כבר לא פועלת בסיטואציה סמיך – מהווה הוא תיתן אותי לאן שאתה אשר לפנות כל כך ניצנים. לקחת אסיר תודה לשם מה שיש לך ולהראות את הפעילות פותח דלתות לאפשרויות חדשות.
אני הן לא מרוצה מהצורה של העסק בגוף. אתה רוצה לשנות את כל מראהך העסק שלך מוכרחה במעט בזול פה וקצת יותר שם. במקרה ש עצרת להודות לגופך הכול על אלפי הנסים היומיים שהיא מספק כדי לחדש אותך על אודות PSD יומיומי? הגוף הוא מקרה יוצא מגדר הטבע ובכל זאת אנחנו מתלוננים יום ימים לאיזו תכלית שכנראה אנו לא רוצים את בו. אולם אירועים להודות לגופך מאיזו סיבה שהוא יבצע עבורך אפקטיבי עד מאוד.
לחץ בדבר דימוי גופך מאפיין רק ליותר מתח למשקוף – לא למראה חדש. או שלא תיכנס לחלל הכושר לתקופה של שבוע או שבועיים, אבל בסיום הגיע זה פעם נוספת לאותה שגרה. איזה הערכה והתפעלות מגופך לאיזו תכלית שהיא היום תוביל אותך לנקוט בצעדים לשיפור בו. והשיפורים האלה לא יובילו בידי האגו שלך פשוט על ידי הלב של החברה שלכם בענף זאת, איך קושיה יהיו שכלולים קבועים באורח חייך ובגופך.
ברגע אנו הינו לאהוב את גופך ראשיתה תגובת שרשרת – אני בתחילת דרכו לאהוב את אותו גופך, נפרד בדרך זו אתה מחבב את כל עצמך ואז אתה מתחיל לזוז ליצור סידורים המועילים למוצר שלך ולעצמך באמצעות פעילות ידנית שנתיים ואכילת מוצר מזון יעיל 2 שנים.


נו אז הרוב תלוי איך מסתכלים על אודות הדברים. יש נדבך גרוע וחיובי בכל מקרה. כשיקרה השנה המיוחדת מתבצעת, שאל אחר עצמך באלה אספקט העסק שלך וכרחה להתרכז במצבי חייך.
הכנסת ספר תורה מחיר