Automatically_Check_Your_Spelling_In_Oe

Automatically_Check_Your_Spelling_In_Oe

בדוק אם באופן אוטומאטי את אותו האיות של העבודה בין השנים Oe


336

סיכום:
גברת מחשבים חשובה,

שעות הערב שהמחשב שלי הלך למקום קניית, כשלחצתי המתארת את כפתור השליחה בדוא"ל בידי Outlook Express מהווה נסגר בודק אם וכאשר לא ידני את אותו האיות שהיה לנו מאוד סיוע.

מעתה זה הזמן אינן והייתי רוצה לזהות האם אוכל לקבל יחד עם זאת למשל שהיה. מתופעל לי רק את Windows XP.

תודה מבעוד ועד, שריל.

שריל טובה,

אשמח לספרא לאתר שלך על מה להביא ל- Outlook Express של החברה שלכם לאשר שוב את אותו האיות אם לא ידני. חלק עקוב נפרד ההוראות הבאות:

1. כניסה …
מילות מפתח:
דוא"ל, איות, Outlook Express


הפקת המאמר:
גברת מחשבים טובה,

שעות הערב שהמחשב שלי הלך למקום קניית מוצרי, כשלחצתי על כפתור השליחה בדוא"ל של Outlook Express הוא התבצע עובר במידה באופן אוטומאטי את אותם האיות שהיה לנו בצורה משמעותית עזר.

עתה זה הזמן אינן והייתי רוצה למצוא כיצד אוכל לקבל בחזרה יחד עם זאת כמו שהיה. מתופעל לי את Windows XP.

תודה מראש, שריל.

שריל יתרחש,

אשמח להגיד לך על שום מה ולתת ל- Outlook Express של החברה שלכם לבדוק חזור את אותה האיות והיה אם לא ידני. מקובל עקוב אחר ההוראות הבאות:

1. דלת את אותו ספר תורה אשכנזי למכירה ולחץ המתארת את "כלים" ואז בדבר "אפשרויות …" בשורת התפריטים.

2. בחלון "אפשרויות" לחץ על אודות הלשונית "איות" בחלקו העליון.

3. בטקסט איות, למשקוף מתוך מטרה לרשום סימן הזמנה אל מול האפשרות שאומרת, "בדוק כמעט בכל מקרה איות שעות הערב שליחה".

4. מתח למשקוף המתארת את הלחצן בתחתית החלון שאומר "אישור" במטרה לשמור את אותן השינויים של החברה.

לאלו מכם המשפחה בין השנים Microsoft Outlook, השלבים זהים.

אם וכאשר אני גולש ב- Mozilla Thunderbird בשביל הדואר האלקטרוני שלך, בצע את אותן הצעדים הבאים:

1. כניסה את Thunderbird ולחץ על "כלים" ואז בדבר "אפשרויות …" בשורת התפריטים.

2. בחלון האפשרויות מתח לדלת על אודות ביטוי "קומפוזיציה" בשורה העליונה.

3. מושם 3 כרטיסיות גלויות באותו מקום קומפוזיציה, מתח המתארת את הכרטיסייה "איות".

4. מתח ביתי מתוך מטרה לשים סימן ביקור מול "בדוק איות לפני שליחה".

5. מתח ביתי על אודות כפתור "אישור" בתחתיתו של החלון כדי לשמור את השינויים של החברה.

מיקרוסופט היא לא מכילה תוכנית לבדיקת איות ב- Outlook Express. בתחום הנה הם השתמשו באיות הכלול במיקרוסופט
מִלָה. באופן אין כלל בשבילך Word מושם במחשב שלך, נוכחת תוכנית חינמית לפתרון הענין הוא. זה הזמן נתפס Outlook Express Spell Checker.

מקיפים מהקישורים לתוכנית היא הוסרו מגלישה ברשת, אלו מ הפכתי את אותה לזמינה מאתר שלי בכתובת:

http://asktcl.com/free/freeOEspell.htm

שכיח התקן את אותן התוכנית כעבור שתוריד את אותה ותוכל לרשום בבדיקת איות בתוכנית Outlook Express של העסק שלכם.

אליזבת